Rektor og økonomisjef på plass

Allerede fra 1. januar er rektor Espen Klungseth Rotevatn (36) klar i rektorstolen. Et hektisk halvår venter før oppstart av Svalbard folkehøgskole til høsten.

Nyansatt rektor for Svalbard folkehøgskole, Espen Klungseth Rotevatn til høyre er glad for å få med seg Pål Berg på laget.
Nyansatt rektor for Svalbard folkehøgskole, Espen Klungseth Rotevatn til høyre er glad for å få med seg Pål Berg på laget.
Publisert

– Nå mangler vi bare et kontor og to PCer, så er vi i gang, sier Rotevatn.

Det siste halvåret har han jobbet som høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Stord, mens han har hatt permisjon fra jobben som lektor i kulturskolen.

Nå ser han fram til noen hektiske måneder der mye skal på plass før oppstart. Det skal ansettes lærere og annet personell, utstyr må anskaffes og alt rundt boliger, internat og skolelokaliteter må avklares.

Rett mann
KFUK-KFUM Svalbardfolkehøgskole AS ble opprettet i juni 2017. Rotevatn har jobbet i 15 prosent stilling som daglig leder i selskapet i 2018. Tidligere statsråd og styreleder Torild Skogsholm er glad for å ha rektor på plass.

– For meg var det viktig at vi skulle ha en ordentlig ansettelsesprosess og at det ikke var noen selvfølge at initiativtakerne skulle få jobb. Vi har derfor hatt en helt ordinær ansettelsesprosess. Det var mange interesserte som tok kontakt, men i sluttspurten var det sju kvalifiserte kandidater, sier styrelederen.

Hun var selv med på intervjuene med de to toppkandidatene de stod igjen med til slutt.

– Hvorfor falt valget på Rotevatn?

– Fordi han var best kvalifisert. Vi var ikke i tvil om hvem som var vår foretrukne rektor. Han hadde pedagogisk bakgrunn, erfaring med å jobbe med ungdom, kjennskap og erfaring fra KFUK-KFUM og så hadde han god svalbardkompetanse. Det er en ekstra dimensjon som er viktig å ha forståelse for både når det gjelder mørketid, hvordan forholde seg til vær og klimatiske forhold og sikkerhet rundt isbjørn, sier Skogsholm.

Økonomisjef

Pål Berg er ansatt som økonomi og administrasjonssjef. Skogsholm sier at svalbardkompetansen, nettverk og mye tidligere erfaring innen økonomi og administrasjon var viktig. Berg har vært ansatt i Store Norske som forretningsutvikler de siste tre årene. Han begynner i Svalbard folkehøgskole 1. februar. Første uken i januar skal de begge gå sikkerhetskurs på Unis. Berg var med i interimstyret fra starten av.

– Det å være med å utvikle dette helt fra starten av er et privilegium. Det er et stort prosjekt med mange mennesker involvert vi nå skal i gang med, sier han.

Hverken Rotevatn eller Berg har selv gått på folkehøyskole, men det ser de ikke på som noe stort problem.

– Jeg har vært lærer, kulturskolelærer og kordirigent i mange år. Mange tror at det å drive en skole med eksamensfritak betyr at det ikke skal være faglig innhold, det er veldig feil. Vi legger vekt på å lære fordi du har lyst til å lære noe, akkurat som når man synger i kor. Det appellerer veldig til meg det som skjer med læringen når man ikke har trusselen om en test hengende over seg, sier Rotevatn.

De håper å få ut en felles utlysing før nyttår der de søker etter resterende stillinger; blant andre lærere, kokk, vaktmester, internatleder.

– Oppdraget fra departementet er at vi skal starte med 125 elever. Så er det tilgang på bygningsmasse, ansatte og elever som blir avgjørende for hvor mange vi blir fra høsten av, sier Rotevatn.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner håper folkehøyskolen vil bidra til å øke norskandelen i Longyearbyen.

– En folkehøyskole på Svalbard vil gi et unikt og spennende tilbud til ungdom, og bidra til mer kunnskap og økt oppmerksomhet om nordområdene. Elevene som får denne sjansen er heldige. Folkehøyskolen vil også skape arbeidsplasser og øke andelen fastboende nordmenn på Svalbard, noe som er et viktig mål i Svalbardpolitikken. Jeg ønsker lykke til med innspurten fram mot oppstart, sier Sanner.

Lokaler
I oppstartsåret må de skaffe både undervisningslokaler og internat. Vanligvis er dette lokalisert i et felles bygg på folkehøyskolene, men det er mulig at dette må være to ulike lokaliteter i starten her. Aktuelle lokaler er Studentsamskipnaden sitt bygg på Sjøskrenten eller den gamle barnehagen ved siden av kirken. Når det gjelder boliger vurderer de leiligheter i Nybyen eller et hybelbygg i byen.

Når det gjelder husing av ansatte er det inngått en intensjonsavtale med Store Norske om boliger. I tillegg må mye utstyr på plass, alt fra gafler til skuterdresser, skutere og tilhørende utstyr.

– Det første året vil vi kjøpe en del tjenester fra Unis spesielt når det gjelder logisitkk og sikkerhet. Så skal vi også jobbe med å få på plass pedagogiske planer for de ulike klassene, sier den nye rektoren.

Powered by Labrador CMS