Rema 1000 satser videre

Slik ser de for seg bygget på parkeringsplassen.

Slik foreslår Rema at et nytt næringsbygg i sentrum av Longyearbyen skal se ut. Mellom Lompensenteret og det nye bygget blir det en gangvei. Bygget blir liggende rett ovenfor Svalbardbutikken.
Slik foreslår Rema at et nytt næringsbygg i sentrum av Longyearbyen skal se ut. Mellom Lompensenteret og det nye bygget blir det en gangvei. Bygget blir liggende rett ovenfor Svalbardbutikken.
Publisert

Rema 1000 ønsker å bygge ut 1159 kvadratmeter grunnflate over to eller tre etasjer på parkeringsplassen ved siden av Lompensenteret.

I førsteetasjen vil mesteparten av arealet gå til dagligvareforretning, men det legges opp til to mindre lokaler for andre næringsdrivende mot gågaten. I resten av bygget ønsker Rema å huse andre aktører. Hvor stort bygget blir, avhenger av etterspørselen fra andre nyetablerere.

«Dette kan bidra til å gi et betydelig løft for sentrumsutviklingen i Longyearbyen og tilføre området urbane kvaliteter. I tillegg vil et bygg som dette åpne for at nye næringsdrivende kan etablere seg, noe som både gir grunnlag for økt sysselsetting men også et bedre tilbud for besøkende og byens innbyggere», står det i planforslaget HS arealplan har sendt LL på vegne av Rema etablering nord AS.

Ønsker detaljstyring
I februar satte politikerne i Teknisk utvalg i lokalstyret byggeplanene til Rema 1000 på vent, da de skulle vedta den nye sentrumsplanen.

Politikerne gikk enstemmig inn for å la parkeringsplassen være som i dag, og at Rema 1000 eller andre interesserte må lage en detaljert delplan for å kunne bygge ut.

– Jeg er ikke redd for å si at vi må ha en delplan på hele indrefileten vår. Om noen virkelig ønsker å etablere seg der, er det ikke et delplankrav som skal hindre dem. Da ønsker de det ikke nok, sa Bente Næverdal (Ap) som formelt fremmet forslaget.

Da Svalbardposten snakket med politikerne i januar, var de positive til konkurranse på dagligvaresiden, men ikke udelt positive til utbygging på parkeringsplassen.

I planforslaget sitt legger Rema opp til 40 og 45 offentlige parkeringsplasser, mens det i dag i teorien er plass til 70 biler.

Uteservering
Utbyggerne foreslår en gangvei mellom Lompensenteret og det nye næringsbygget. I tillegg har de tegnet inn en terrasse for uteservering for den nye restauranten til Helfrids AS som skal åpne i Lompensenteret neste år, etter ønske fra dem.

Rema 1000 setter som premiss at de kan bygge etter butikkjedens designmanual. Det vil blant annet si en fasade som er delt inn i fargeskala fra mørkegrått til hvitt ulikt fordelt på veggene.

Dette er forslaget til et treetasjes bygg etter Remas designmal.
Dette er forslaget til et treetasjes bygg etter Remas designmal.

«I dette konkrete prosjektet er det lagt vekt på en mest mulig lys fasade og mye glass, dette vil både bidra til å bryte opp byggets uttrykk og legge til rette for fleksibel bruk av etasjene for andre næringsdrivende», står det i forslaget.

I tillegg skal inngangspartiet være tydelig markert med en gjenkjennelig «boks» i en blåfarge ettersom arealplan-selskapet anser det å være i tråd med fargeplanen for Longyearbyen som stiller krav om fargesterke felt.

Plansjef Annlaug Kjelstad i Longyearbyen lokalstyre (LL) forteller at de ikke har rukket å sette seg inn i planforslaget ennå, men at det vil bli en politisk prosess framover. Saken vil bli lagt fram for politikerne før nyttår.

Powered by Labrador CMS