Renseplan for avløpsvann utsatt

Avløpsvannet fra Longyearbyen går urenset ut i fjorden. Nå har Longyearbyen lokalstyre fått frist til desember med å foreslå renseløsning.

Prøver tas fra avløpsvannet i Longyearbyen i 2016.
Prøver tas fra avløpsvannet i Longyearbyen i 2016.
Publisert

Longyearbyen lokalstyre (LL) hadde opprinnelig frist til april i år å legge fram forslag til løsninger for rensing av avløpsvannet i Longyearbyen, men Sysselmannen har nå gitt dem utsettelse til desember.

Ikke ressurser før

LL skal gjøre en utredning som omfatter størrelse på renseanlegg, hvor mye avfall det vil fange opp, hvordan avfallet skal oppbevares og hvordan det eventuelt skal fraktes til fastlandet. Det skal også gi svar på den totale miljøbelastningen ved å behandle avfallet og eventuelle utfordringer knyttet til rensing og tilførsel av kvernet matavfall.

Ifølge teknisk sjef Kjersti Olsen Ingerø er grunnen til at de ba om utsettelse at de ikke har hatt ressurser til å prioritere arbeidet før nå.

Q-tips og bind

Da Sysselmannen for elleve år siden ga LL tillatelse til å slippe avløpsvann urenset ut i Adventfjorden, var vilkåret at vannet ikke skulle forsøple sjø og sjøbunn. Det gjør det. Q-tips, bind og våtservietter er noe av det som går rett ut i fjorden. For ett år siden skrev Svalbardposten at Sysselmannen mente LL måtte forhindre forsøpling fra avløpsvannet, for eksempel ved å installere en rist med små nok hull, og at de vurderte å komme med krav til dette.

I brevet Sysselmannen sendte til LL tidligere denne måneden, skriver de at resultatet av utredningen LL nå skal gjøre vil ligge til grunn for mulig revisjon av dagens utslippstillatelse, der det kan komme konkrete rensekrav.

Powered by Labrador CMS