Setter av 330 millioner til gruverydding

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen satt av over 300 millioner til oppstart av ryddejobben i Lunckefjell.

Ryddetarbeidet i Lunckefjell er satt av penger til statsbudsjettet for 2019.
Ryddetarbeidet i Lunckefjell er satt av penger til statsbudsjettet for 2019.
Publisert

Det kommer fram i budsjettet som ble lagt fram av regjeringen mandag. I budsjettet som Siv Jensen presenterte til stortinget, er også Svalbardbudsjettet for 2019.

Der er oppryddingsarbeidet i Svea og Lunckefjell et eget punkt, og det kommer fram at prosjektene er delt i to, i tråd med ønsket til Store Norske.

Les også: Sjekk hva regjeringen vil bruke penger på

I budsjettet for 2019 er det satt av 331,1 millioner til å rydde i Lunckefjell og det er planlagt en kostnadsramme for prosjektet på 706,6 millioner.

– Tallene er utarbeidet av SNSK og er kvalitetssikret eksternt, heter det i Svalbardbudsjettet.

I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet fremmet et forslag om fullmakt til å forplikte staten for inntil 375,5 mill. kroner ut over budsjettåret 2019 for gjennomføring av miljøtiltak i Lunckefjell.

Det er ikke satt av midler til oppryddingsarbeidet i Svea, men dette blir det sagt at det skal gjøres i budsjettet som kommer neste år, altså statsbudsjettet for 2020.

– Nærings og fiskeridepartementet vil understreke at det er usikkerhet knyttet til kostnadene, står det i budsjetteksten.

Statsbudsjettet slår som tidligere fast at det ikke er aktuelt å legge til rette for annen aktivitet i Svea.

Sysselmannens rolle i arbeidet med Svea, og andre miljøprosjekt, gjør at det også er foreslått å utvide staben med to nye stillinger.

– Det blir foreslått å tilføre to nye stillinger til Sysselmannen for å følge opp arbeidet med oppryddinga og andre miljøsaker på Svalbard framover.

Powered by Labrador CMS