Sherpastien i tidsklemme

Det begynner å haste for søknaden om økonomisk støtte til bygging av en sherpasti, men prosjektleder Trine Krystad er ved godt mot.

Den blå linjen viser deler av dagens sti opp mot Platåberget. Sherpastien vil følge den eksisterende stien et stykke, og den grønne delen er foreslått som ny sti, fordi det er mer stabile grunnforhold.
Den blå linjen viser deler av dagens sti opp mot Platåberget. Sherpastien vil følge den eksisterende stien et stykke, og den grønne delen er foreslått som ny sti, fordi det er mer stabile grunnforhold.
Publisert

Visit Svalbard har sendt inn søknad til Longyearbyen lokalstyre om å plukke stein i øvre del av Longyearelva som skal kunne brukes til å lage trappe­trinn hvis en sherpasti opp til Platåberget blir en realitet.

– For å ikke skaffe oss flere utfordringer søker vi om uttak utenfor sikringssonen for kulturminner, og innenfor ansvarsområdet til Longyearbyen lokalstyre (LL), så de kan gi oss tillatelsen, sier prosjektleder Krystad.

«Dårlig tid»

Visit Svalbard har søkt om støtte til prosjektet hos Svalbards miljøvernfond, og jobber nå med å få på plass alle tillatelser slik at søknaden kan behandles. I tillegg til å søke om å få ta ut stein er det sendt inn søknader om å få tillatelse til vinterlagring av steinen ved spesifikke områder langs elva, og mellomlagring ved Taubanesentralen dersom byggingen går i gang.

Byggesaksbehandler Bjørn Benjaminsen i LL skriver i en epost at han regner med at søknadene blir behandlet neste uke.

Visit Svalbard har også søkt Sysselmannen om tillatelse til å kunne bruke helikopter til transportering av stein oppover fjellsiden hvis stien skal bygges.

– Nå tror vi at alle søknadene er satt i prosess. Det har vært krevende, for jo mer vi har jobbet med saken, jo flere problemstillinger har vi avdekt. Men vi har god kontroll og opplever at det vi trenger nå er finansiering, sier Krystad.

Fristen for å søke om støtte hos Svalbards miljøvernfond var 15. september, men Visit Svalbard har fått tillatelse til å ettersende de nødvendige tillatelsene innen 20. oktober.

– Vi er ved godt mot og satser på at vi får tillatelsene vi trenger til å gjøre disse forberedelsene. Men dersom vi ikke får de nødvendige tillatelsene så bortfaller grunnlaget for prosjektet. Uten tillatelsene er det heller ikke behov for finansiering, sier prosjektlederen, som mener den foreslåtte sherpastien er et tiltak som vil være bra for både lokalbefolkningen og turister.

Kan få avslag

Sherpastien er beregnet å koste 3,5 millioner kroner. 1,5 millioner kroner henter Visit Svalbard av potten på 8 millioner kroner i midler de fikk tildelt av Utenriksdepartementet til arbeid med tilrettelegging av Longyearbyen som reisemål. Resten er tenkt finansiert via midler fra Svalbards miljøvernfond.

Saken må behandles politisk i lokalstyret. I henhold til Svalbardmiljøloven må den også behandles av Sysselmannen og Riksantikvaren.

Dersom saken får avslag i én av disse instansene, vil sherpa­stien ikke bli bygget.

Reiselivssjef Ronny Brunvoll vil ha en dialog med LL om hvem som skal ha ansvaret for eventuell drift og vedlikehold.

Han mener det er naturlig å finne en løsning på finanisering av dette via miljøvernfondet.

– Vi har et miljøvernfond som drar inn 18-20 millioner kroner i året. Det er i praksis en turistskatt, og jeg tenker det bør være slik at man ikke bare kan få midler til å investere i noe, men også drifte infrastrukturen som er nødvendig. Noe bør gå tilbake til å drifte fellesgoder som både turister og byens befolkning nyter godt av, sier Brunvoll.

Powered by Labrador CMS