Setter basestasjon ut av drift

Høye kostnader er årsaken til at mobilbasestasjonen på Slaknosa trolig blir avviklet.

Det blir ingen mobilbasestasjon langs skutertraseen til Svea.
Det blir ingen mobilbasestasjon langs skutertraseen til Svea.
Publisert

Mobilbasestasjonen ligger ved traseen som snøskuterkjørere bruker mellom Svea og Longyearbyen. Mange ansatte i Svea pleier å kjøre på snøskuter i stedet for å ta flyet på vei til og fra vakt. Traseen brukes også til frakt av utstyr vinterstid.

Basestasjonen har gitt dekning på deler av denne skutertraseen, men nå er det slutt.

- Ledelsen har besluttet at mobilbasestasjonen ikke vil bli satt opp på Slaknosa i vinter, og mest trolig er den permanent avviklet, opplyser HMS-sjef Oddmund Rønning i Store Norske.

- Falsk trygghet
Sysselmannen ga i 2009 Store Norske tillatelse til å plassere stasjonen for mobiltelefon på Slaknosa. I forkant hadde kullselskapet fått en halv million kroner i bot på grunn av ulovlig plasserte bakkestasjoner, og Store Norske søkte derfor om å få sette opp en mindre stasjon i 660 meters høyde på fjellet som ligger på sørsiden av Reindalen. Sikkerheten på strekningen mellom Longyearbyen og Svea vinterstid var det viktigster argumentet.

Siden har kullselskapet drevet mobilbasestasjonen, men Store Norske viser nå til at den gir falsk trygghet fordi den ikke dekker hele traseen. I en administrasjonsmelding fastslår Rønning i tillegg at «driften av basestasjonen har medført betydelig risiko både for driftspersonell og for ytre miljø».

Kutter kostnader

Samtidig tar kullselskapet ned på alle kostnader i tillegg til selve nedbemanningen som pågår, og selskapet viser til at driften har vært «svært kostnadskrevende». Hvor store kostnader det er snakk om, er uklart.

Sikkerhet
Vinteren 2009 var det flere leteaksjoner i det aktuelle området, og flere skuterførere måtte søke nødly på grunn av dårlig vær.

HMS-sjef Oddmund Rønning viser videre til at sikkerheten likevel er tilfredsstillende dersom man følger varslingsrutinene, har med sikkerhetsutstyr, satellittbasert kommunikasjonsutstyr, og i tillegg kjører i følge med andre.

Powered by Labrador CMS