Statsbudsjettet:

Sjekk hva regjeringen vil bruke penger på

La frem statsbudsjettet mandag formiddag.

Publisert

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 64 millioner kroner til skredsikringstiltak og tilskudd til nytt reservekraftverk i Longyearbyen.

Klima og miljø

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norsk Polarinstitutt med 10 millioner kroner i 2019 til samarbeid, forskning og miljøovervåkning i Ny-Ålesund.

Regjeringen har også foreslått å bevilge 8 millioner kroner til avsluttende arbeid på administrasjons- og servicebygget i Ny-Ålesund. Økningene skal bidra til å styrke den norske vertskapsrollen i Ny-Ålesund.

Les også: Setter av 330 millioner til gruverydding

I 2019 skal det gjennomføres et omfattende tokt til Antarktis. Hovedformålet med toktet vil være å styrke kunnskapsgrunnlaget om forvaltning av krill og økosystemet den lever i, og for arbeidet med marine verneområder i Antarktis. Regjeringen foreslår å øke Norsk Polarinstitutts budsjett med 3,5 millioner kroner til dette formålet.

Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner kroner til skredtiltak i Longyearbyen. Norges vassdrags- og energidirektorat arbeider med erosjonssikring av Longyearelva.

Les også: Mer til forskning

Regjeringen foreslår videre at staten finansierer halvparten av et nytt reservekraftverk i Longyearbyen. Regjeringens forslag består av en bevilgning på 19 millioner kroner i 2019 og legger opp til en bevilgning i 2020 på 8,8 millioner kroner.

– Sikker strømforsyning og trygge hus er en forutsetning for at folk skal kunne bo i Longyearbyen. Gjennom forslag til statsbudsjett og bevilgningene som kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018, viser regjeringen at vi tar ansvar for Longyearbyen, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Frøhvelv

Regjeringen foreslår å bevilge 58,3 millioner kroner til Svalbard globale frøhvelv.

Pengene skal Statsbygg bruke til å fortsette arbeidet med å skifte adkomsttunnelen til en vanntett konstruksjon og sette opp et servicebygg som skal inneholde nødstrøms- og kjøleaggregat samt annet elektrisk utstyr sammen med nødvendig sikrings- og styringssystem.

– Vi har fått penger, det er veldig bra. Alt er som tenkt og planlagt. Vi er i rute med det vi skal ha og det vi skal gjøre, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Les også: Reservekraft-bevilgning gir stor økning til LL

Prosjektet har en total kostnadsramme på 202,95 millioner kroner og skal ferdigstilles i løpet av våren 2019.

Bolig

Regjeringen foreslår å bevilge 113 millioner kroner til 60 boliger på Svalbard.

Kunnskap

Som Svalbardposten har skrevet tidligere, foreslår regjeringen 7,1 millioner kroner til oppstart av en folkehøyskole på Svalbard fra høsten 2019.

Powered by Labrador CMS