Arrangerer stor beredskapsøvelse:

Skal trene på en «alvorlig luftfartshendelse»

13. og 14. desember skal det avholdes en øvelse med aktører som inngår i kriseberedskapen på Svalbard.

Publisert

Beredskapsøvelsen har fått navnet «Øvelse Mørketid», og scenarioet er en alvorlig luftfartshendelse ved Longyearbyen.

Sysselmannen, lokalstyret, Longyearbyen brann og redning, Avinor, Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps, Longyearbyen sykehus, UNN, Svalbard Kirke, Lufttransport, Telenor Svalbard og Norske Redningshunder skal alle delta på øvelsen.

«Hensikten med øvelsen er at beredskapsaktørene skal styrke sin egen og hverandres evne til å håndtere kriser og uønskede hendelser. «Øvelse Mørketid» har fokus på å bli bedre til å dele informasjon, koordinere ressurser og fatte tidsriktige beslutninger i krevende situasjoner», skriver Sysselmannen i en pressemelding.

– Vi valgte å bruke en alvorlig luftfartshendelse som utgangspunkt for øvelsen fordi dette scenarioet innebærer at mange mennesker blir berørt. Formålet med øvelsen er å videreutvikle samvirkeevnen hos de ulike beredskapsaktørene som deltar, og derfor er scenarioet gunstig for å trene på kommunikasjon og koordinering av ressurser mellom aktørene, sier Helle Hamnevoll til Svalbardposten.

Hun er rådgiver innen samfunnssikkerhet hos Sysselmannen.

Torsdag 13. desember foregår øvelsen på Svalbard lufthavn, og øvelsen vil innebære markørspill og bruk av lyseffekter. Det vil også foregå aktiviteter på Rabalder, ettersom lokalstyret skal øve på å drive senter for evakuerte og pårørende.

– Det vil bli aktivitet på rullebanen og i terminalbygget på flyplassen. Utrykningskjøretøy vil benytte sirener og lys som om det var en reell situasjon. I tillegg vil det bli aktivitet på Rabalder utover kvelden 13. desember, hvor markører spiller skadde og berørte, sier Hamnevoll.

Longyearbyen sykehus vil kun ta imot akutte henvendelser i øvelsestidsrommet. De andre involverte etatene vil ha noe redusert tilgjengelighet under øvelsen, men beredskapen vil være som vanlig.

Powered by Labrador CMS