Leserinnlegg:

Mer språkfag i skolen

Bordet med flagg fra traktatlandene ble var et fargerikt og morsomt innslag utenfor kulturhuset for noen år tilbake. Det var også plakater på ulike språk.
Publisert

I Longyearbyen har elevene bare muligheten til å velge spansk som fremmedspråk på ungdomsskolen. På en uke blir det for få undervisningstimer til at man kan få lært språket ordentlig.

Jeg mener det er viktig å ha muligheten til å velge mellom flere språkfag her oppe, fordi det er mange som ikke får noe ut av spanskundervisningen hvis man ikke er motivert for å lære seg språket. Hadde vi hatt flere språkfag hadde det blitt lettere for mange å få brukt språket videre og fått lært seg det ordentlig.

På fastlandet har de fleste skoler gitt elever muligheten til å velge mellom to eller flere språkfag, dette gjør det vanskelig for de som flytter opp midt i ungdomskolen hvis man har tatt tysk eller fransk nede. Dette gjør at de som kommer opp i for eksempel 9. klasse ikke kan fortsette på undervisning i samme språk. Da er det et eller to år nede med språkfag som er bortkastet, fordi de ikke har hatt nok år med undervisning i fremmedspråket de valgte nede og må lære seg et helt nytt språk her oppe.

Forskning sier at kvaliteten er høyere på læring hvis man behersker flere språk enn bare engelsk når man skal studere (utdanningsforskning.no). Mange mener at det er like viktig å lære et annet fremmedspråk som engelsk, fordi om man skal reise til utlandet er det en stor fordel å beherske landets språk.

Hvis man setter av minst to dobbelt-undervisningstimer i uken med språkfag så kan det føre til at flere elever føler at de kan fremmedspråket bedre etter fem år med undervisning i språket. Hvis man ikke kan språket godt nok så er alle årene med språkfag ubrukelige, da kunne man heller hatt flere timer i uken med engelsk. Hensikten med å ha språkfag på skolen er at man skal kunne lære seg det godt nok til at man kan få bruk for det i ettertid, etter videregående. Derfor burde skolen gjøre en endring fordi det er mange elever på skolen som ikke får lært seg det godt nok på fem år.

Flere språkfag på Longyearbyen skole vil hjelpe elever med å være motivert for å lære et nytt språk, fordi man kan bestemme selv hvilket fremmedspråk man vil prioritere. For at elever skal få lært språket godt er det viktig at skolen legger til rette for at det blir nok undervisningstimer i uken.

 

Powered by Labrador CMS