Nei til gratis skolelunsj:

– Ellers blir det opprør blant foreldrene i barnehagen

Skolelunsj-ordningen for ungdom skal fortsette. Med egenbetaling. Ellers blir det urettferdig, har lokalstyret bestemt.

ADVARTE:  Gratis skolelunsj for ungdomsskole- og videregåendeelever vil være urettferdig fordi foreldre med barn i barnehage må betale kostpenger, sa Elise Strømseng (Ap) i lokalstyret tirsdag kveld.
ADVARTE: Gratis skolelunsj for ungdomsskole- og videregåendeelever vil være urettferdig fordi foreldre med barn i barnehage må betale kostpenger, sa Elise Strømseng (Ap) i lokalstyret tirsdag kveld.
Publisert

Det blir ingen endring for skolelunsj-ordningen for ungdomsskole- og videregåendeelever i Longyearbyen.

Det var en timelang debatt i forkant av denne konklusjonen, med utgangspunkt i Venstres innledende forslag om å gi elevgruppen gratis skolelunsj frem til nyttår.

Det ville i tilfelle kostet 225.000 kroner, i følge forslaget fra Helle Myhrvang Jakobsen. Det fikk kritikk for å være urettferdig og kom aldri så langt som til avstemming.

– «Fair» ordning

– Skolemat er ikke en lovpålagt oppgave, minnet Elise Strømseng om og var prinsipielt kritisk til forslaget om gratis skolelunsj.

– Det viktigste er at ingen skal oppleve utenforskap. Men å gjøre hele ordningen gratis vil slå beina under poenget om sosial utjevning, advarte hun.

Strømseng viser til at familier med barn i barnehage betaler 505 kroner i måneden i kostpenger i måneden.

– Derfor er det ikke unfair å betale litt for skolelunsjen. Det er både foreldre og ungdommen selv enige i. Vet å gjøre det gratis for ungdoms- og videregåendeelever, forventer jeg et foreldreopprør fra familier med barn i barnehage, spissformulerte hun.

– Også foreldre med barn i skolefritidsordningen (SFO) betaler for mat, i tillegg til betaling for selve plassen. Han en familie for eksempel to barn i barnehage og ett barn i SFO, er den månedelige utgiften for kost og plass rundt 8.000 kroner i måneden, med moderasjonsordninger. Ved å sende med barnet egen matpakke, kan det bli litt billigere. Sett i lys av det, mener jeg at foreldrebetaling for mat i skolen ikke skiller seg fra dette. Er det enkel mulighet for fritak så er sosiale aspektet ivaretatt. Det er et lite antall som ikke har råd, kan man legge til grunn. Derimot har mange foreldre med barn på ungdomsskole og i videregående skole rundt én million kroner i samlet årsinntekt. De kan fint bidra i spleiselaget. Det vil være god samskaping for å lage et økt tilbud i byen, utdyper Aps gruppeleder overfor Svalbardposten.

Dagens ordning fortsetter

Det tok gruppelederne 20 sene kveldsminutter å bli enige om et kompromiss som fikk enstemmig tilslutning. De viderefører dagens ordning med frivillig skolelunsj, med egenbetaling, frem til nyttår.

– Betalingen skal også være frivillig, altså at de som mener de ikke har råd, lar være å betale. Det er ordningen frem til nyttår, presiserer Strømseng.

Politikerne er ikke ferdige med saken, men har i vedtaket gitt Longyearbyen lokalstyre (LL) jobben med å lage «retningslinjer for videre drift» slik at dette er klart fra og med 2022.

For de er skjønt enige om at skolelunsj-tilbudet, det skal fortsette.

– Merkelig og betenkelig

Politikerne poengterte at henvendelsene fra foreldre om skolelunsj-ordningen ikke handlet om egenandelen, men om reglene for eventuelt fritak for betaling for de som ikke har råd.

– Kommunikasjonen som har vært gitt fra skolen på høsten har ikke vært helt god. Det har faktisk vært sagt at det ikke er mulighet for fritak. Det har skapt noen uheldige situasjoner, hevdet Stein Ove Johannessen (H).

– Vi har fått en god del indikasjoner på at dette ikke fungerer. Det er registrert utrivelige tilfeller på skolen, tilføyde Terje Aunevik (V).

– Det er merkelig og litt betenkelig at en sak vi er såpass enige om, ikke er løst selv etter flere år. At vi faktisk ikke har klart å lage kriteriene som gjør det enkelt og ikke-stigmatiserende for de det gjelder, å slippe betaling, kan tyde på at LL har i overkant god økonomi, når vi vurderer å kjøpe oss ut av det, oppsummerte lokalstyreleder Arild Olsen (Ap).

Powered by Labrador CMS