Fem år siden to personer omkom:

Byen minnes skredulykken

Idag er det fem år siden to personer døde i det store snøskredet fra Sukkertoppen. Folk minnes tragedien med tente lys.

MINNESTED: Ulykkesstedet preges nå av sikringsarbeid. Folk tenner levende lys ved lykten som hvert år tennes til minne om ofrene for skredulykken 19. desember 2015.
MINNESTED: Ulykkesstedet preges nå av sikringsarbeid. Folk tenner levende lys ved lykten som hvert år tennes til minne om ofrene for skredulykken 19. desember 2015.
Publisert

Fem år etter skredet i Lia er Longyearbyen fortsatt merket av tragedien. To liv gikk tapt og de fysiske sporene etter raset, som knuste flere hus, har endret byen. Anleggsarbeidet med å bygge en voll som skal sikre området mot fremtidige skred startet i år, og det er montert fysiske sperringer som skal stoppe flere skred fra Sukkertoppen. Til sommeren skal det monteres flere, slik at hele fjellsiden er sikret.

I det siste møtet i lokalstyret før jul, ble den overordnede planen for skredsikring av hele Longyearbyen vedtatt.

– Med dette fullsikrer vi lokalsamfunnet for fremtiden. Det er det viktigste vi har gjort som politikere, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Det pekes på at klimaendringene er årsaken til den økte faren for skred, og at området under Sukkertoppen samt langs Vannledningsdalen er spesielt utsatt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fullførte første del av sikringstiltak under fjellet Sukkertoppen i 2018 til en kostnad på 32,5 millioner kroner.

Den nye sikringsplanen går fram til og med 2024.

Powered by Labrador CMS