Når Svalbard-jobben rammes:

Slik er reglene for Nav-støtte

Mange som rammes av korona-krisen, har rett på dagpenger fra Nav. På visse vilkår, avhengig av nasjonalitet og jobbkontrakt.

Publisert

Mange arbeidsplasser på Svalbard rammes av smittevern-tiltakene. Arbeidsgivere og ansatte som Svalbardposten har snakket med de siste dagene ventes å rammes av permitteringer. Flere vil oppsøke Nav for hjelp og informasjon.

I en fersk pressemelding fra Nav poengteres det blant annet at nordiske borgere er likestilt med norske ved behandling av dagpengekrav. Et vilkår for å få dagpenger er imidlertid at man er «villig til å ta arbeid på fastlandet».

Men hvis man har vært ansatt i åremålsstilling, gir det ikke rett til dagpenger når åremålstiden er utløpt.

«I praksis betyr dette at ingen som har kontrakter som utløper, eller tilkallingskontrakter som ikke benyttes lenger, har krav på dagpenger under Svalbardopphold. Den innebærer at kun de som blir sagt opp fra et fast arbeidsforhold eller permittert fra en gjeldende kontrakt kan motta dagpenger, samt at øvrige vilkår er oppfylt», heter det i pressemeldingen.

For ikke-nordiske borgere med arbeid på Svalbard blir særlig to dagpenge-vilkår blir fremhevet: Man må være ansatt hos en norsk arbeidsgiver, og da mister man folketrygd-rettighetene en måned etter en eventuell oppsigelse. Det er også et krav at man har gyldig oppholdstillatelse i Norge, hvis man ikke er EØS-borger.

– For øvrig vil alle krav behandles individuelt, heter det i pressemeldingen fra Nav Tromsø, avdeling Svalbard. Man henviser til Navs nettsider nav.no for mer informasjon.

Powered by Labrador CMS