Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Staten kjøper Austre Adventfjord.
Publisert

– Jeg er svært tilfreds med at denne saken ser ut til å løse seg, sier næringsminister Monica Mæland.
– Regjeringen vil nå forelegge den for Stortinget, og jeg håper at Stortinget gir sin tilslutning.

– Vi er godt fornøyd med kjøper og pris, sier advokat Erling O. Lyngtveit, som representerer eierne.

Eierne av Austre Adventfjord tok kontakt med departementet i januar 2014 med forespørsel om hvorvidt staten kunne være interessert i å kjøpe eiendommen. Ut fra en vurdering av blant annet eiendommens beliggenhet nær Longyearbyen og et ønske om at en slik eiendom bør være norsk, sa næringsministeren at staten var innstilt på å overta eiendommen.

Austre Adventfjord ligger like nordøst for Longyearbyen på Svalbard. Eiendommen er på omtrent 217,6 km2 og utgjør ca. 0,35 prosent av Svalbards samlede areal.

Ingen konkret plan
Mæland sier at det var viktig for staten å få på plass avtalen for denne eiendommen. Staten eier nå over 99 prosent av eiendommene på Svalbard. Det siste oppkjøpet, Austre Adventfjord utgjør 0, 35 prosent av dette. Staten har ingen konkrete planer for hva de skal bruke eiendommen til.

– Hva betyr dette for de som har hytter i området? De har så langt betalt en årlig bygslingsavgift til de tidligere eierne, Hornfamilien.

– Det har vi ikke gått inn i detaljene på, men vi vil forvalte eiendommene på en fornuftig måte slik vi gjør med alle eiendommer på Svalbard, sier Mæland.

– Vil det bli vurdert å starte kulldrift i området?

– Vi bruker nå mye ressurser på driftshvilen i Svea. Det er i første omgang der vi vil vurdere kulldrift, men per nå foreligger det ingen konkrete planer, nei, sier Mæland som opplever at det er et stort flertall i Stortinget for å opprettholde driftshvilen i inntil tre år i Svea.

Sysselmann Odd Olsen Ingerø oppfordret departementet om å kjøpe eiendommen i 2014. Etter det har det vært spekulasjoner rundt mulige kjøpere. Svalbardposten skrev i mai 2014 at den kinesiske forretningsmannen Nubo Huang var villig til å betale om lag 650 millioner kroner for eiendommen, som omfatter et stort fjellområde nær Longyearbyen

Avklaring
Lokalstyreleder Arild Olsen er glad for at det endelig har kommet en avklaring på området Austre Adventfjord.

– Det er gledelig at staten tar kontroll over eiendommen på Svalbard. Dette har vært en lang sak som vi har vært spente på hvor kom til å ende, sier Olsen.

Hytteeier Hans Olav Knutsen som bor på Røros synes også dette var en gledelig nyhet.
– Jeg er glad for at Staten overtar eiendommen. Jeg ser positivt at dette blir værende på norske hender, sier Hans Olav Knutsen som har hytte på Revneset. Hytta ble bygget i 1933 og er i dag fredet.

Powered by Labrador CMS