Kan søke om klima-millioner

– Fantastiske nyheter for Svalbard-prosjekter

Fra neste år kan også Svalbard få tilskudd til klimaprosjekter slik norske kommuner har fått siden 2016.

MILLIONSTØTTE: Fra neste år kan også Svalbard nyte godt av tilskuddsordningen for gode klima- og miljøtiltak med 100 millioner kroner i potten.
Publisert

Regjeringen foreslår i forbindelse med neste års statsbudsjettet, at Longyearbyen lokalstyre (LL) inkluderes i ordningen som kalles Klimasats. Det er en mulighet for å søke om tilskudd til prosjekter som kutter klimagassutslipp og bidrar til omstilling til lavere klimautslipp.

Ordningen har en ramme på 100 millioner kroner.

– Dette er fantastiske nyheter og åpner jo for at LL kan søke om penger både til batteri, til nye løsninger for energiforsyning og til elektrifisering av kjøretøy. Dette er en pott hvor helt nye ideer for å kutte utslipp kan få støtte, og Svalbard er et ekstra spennende sted å teste ut nye klimavennlige løsninger på. Derfor er jeg veldig glad for å ha fått gjennomslag for dette, sier stortingsrepresentant og medlem av Energi- og miljøkomiteen, Lene Westgaard-Halle (H)i en kommentar.

– På Svalbard ser vi allerede dramatiske klimaendringer. Ingen steder på kloden skjer oppvarmingen raskere enn her. Det blir derfor viktig å få med Svalbard i Klimasats, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Ordninga ble opprettet av regjeringen i 2016 og har siden støttet rundt 1.300 prosjekt med til sammen 900 millioner kroner.

Fra klimaorganisasjonen Skift med mange tunge næringsaktører, blir nyheten møtt med ytterligere begeistring:

– Selvsagt skal Norges mest fossile kommune kunne søke midler til å satse på gode klimaløsninger, mener administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugland.

– En stor kraftsamling av selskaper står bak ideen om Svalbard som en foregangskommune på fremtidens klimaløsninger, i tett samarbeid med Lokalstyret. Klarer vi å gjøre Svalbard til et hundre prosent fornybart samfunn, er det ganske mange øysamfunn i verden som er potensielle kunder for de samme løsningene. Så dette handler om industriutvikling og eksportmuligheter. Kan du gjøre Svalbard helt fornybart, kan du gjøre hele verden fornybar, sier han.

Medlemmer i organisasjonen er Statkraft, Telenor, Statsbygg, Multiconsult, DNV GL, Snøhetta, Posten, Ruter, EFO og KBN samt fagpartnerne WWF og ZERO. I tillegg har Skift samarbeidsavtaler med Store Norske, Svalbard Næringsforening, Svalbard Lufthavn og Sparebank1, ifølge presseuttalelsen.

Powered by Labrador CMS