Statsbudsjettet:

– LL ansvarlig for etablering av nytt energiverk

I forbindelse med svalbardbudsjettet ber regjeringen Longyearbyen lokalstyre (LL) om å utarbeide en konkret energiplan for Longyearbyen innen 2022.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland forteller at LL vil være ansvarlig for å få etablert nytt energiverk i Longyearbyen.
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland forteller at LL vil være ansvarlig for å få etablert nytt energiverk i Longyearbyen.
Publisert

De blir bedt om å særlig vurdere muligheten for innfasing av alternative brensler i det nye varmekraftverket, skriver Regjeringen i en pressemelding.

– Løsningen som gir høyest forsyningssikkerhet og samtidig legger til rette for trinnvis oppbygging av en langsiktig og fornybar energiforsyning er en kombinasjon av diesel/multifuelteknologi og fornybare energikilder, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Samtidig understreker hun at etableringen av det nye kraftvarmeverket skal ses i sammenheng med energieffektivisering, lokal produksjon av fornybar energi og utprøving av nye teknologier. Hovedpremissene er at innfasingen av fornybar energi skal skje raskest mulig, med mål om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyningen.

Uten inngrep i sårbar natur

– Energiforsyningen skal være i tråd med og støtte opp under Norges klimamål for 2030 og 2050. Regjeringen stiller også krav om at overgangen til ny energiløsning skal skje uten nye, større inngrep i den sårbare naturen på Svalbard, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Ny energiløsning skal bli finansiert gjennom energiprisene etter prinsippet om selvkost. Energiprisene skal bli mer transparente og i størst mulig grad reflektere reelle kostnader og faktisk forbruk, skriver Regjeringen.

Heleid kommunalt foretak

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland forteller at LL vil være ansvarlig for å få etablert nytt energiverk i Longyearbyen.

– Men Staten vil sette krav om et organisatorisk og regnskapsmessig skille mellom Longyearbyen lokalstyre og et nytt foretak eller aksjeselskap med ansvar for energiproduksjon og -distribusjon i Longyearbyen, sier Mæland.

Regjeringen åpner for at energiverket blir organisert som et heleid kommunalt foretak eller AS, eller en delt løsning der LL eier et selskap sammen med en annen statlig aktør.

Powered by Labrador CMS