Mer penger til Svalbard

Forslaget til budsjettramme for svalbardbudsjettet for 2020 er på 556,3 millioner kroner. Det er en økning på 22,6 millioner som tilsvarer 4,2 prosent.

Longyearbyen og Svalbard er dyr å drifte. De totale bevilgningene til svalbardformål økes også på 2020-budsjettet.
Longyearbyen og Svalbard er dyr å drifte. De totale bevilgningene til svalbardformål økes også på 2020-budsjettet.
Publisert

Underskuddet på svalbardbudsjettet for 2020 er stipulert til 375,8 millioner korner og blir dekt inn gjennom et tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Bortsett fra statstilskuddet er skatter og avgifter fra Svalbard den største inntektsposten. Skatteinntektene for 2020 er budsjettert til 176,7 millioner kroner. Anslaget for 2019 var 169,6 millioner kroner. Øken i anslaget for skatteinntekter er på 7,1 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 4,2 prosent fra 2019. Inntektene fra skatter og avgifter utgjør 31,8 prosent av de samla inntektene på svalbardbudsjettet.

For 2020 er det foreslått å bevilge 1 166 millioner kroner over statsbudsjettet til svalbardformål. Dette tallet omfatter tilskudd til svalbardbudsjettet over Justis- og beredskapsdepartementets kapittel 480 og utgiftene til Svalbard som blir dekt over budsjettene til de andre departementene. Tilsvarende tall i 2019 var 1 329,4 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS