Mer til Sysselmannen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sysselmannen. Økningen skal blant annet gå til å etablere en stilling som påtalejurist.

Sysselmannens kontorbygg på Skjæringa.
Sysselmannens kontorbygg på Skjæringa.
Publisert

I forslaget står det: «I de senere år har påtalearbeid tatt opp mer ressurser i ledelsen hos Sysselmannen, og det er derfor nødvendig å styrke Sysselmannen med en egen stilling som påtalejurist».

Budsjettet økes derfor fra 71,8 millioner kroner i 2020 til 74,5 millioner kroner i 2021.

Transportbudsjettet øker

Sysselmannens transporttjeneste får også en kraftig påplussing fra 224,1 million kroner i 2020 til 228,6 millioner i 2021.

«Ressursene er nødvendige for å føre et effektivt tilsyn med verneområde, kulturminne, jakt, ferdsel og turisme, også i de fjerne delene av øygruppen.», står det i budsjettforslaget.

Utgiftene til helikopter var for 2019 på 146 million kroner, det samme som i 2018. Netto utgifter til tjenestefartøy i 2019 var 59 million kroner i 2019 mot 57 millioner i 2018. En utviding av seilingssesongen til Sysselmannens fartøy «Polarsyssel» i 2019 og 2020 har ført til økte kostnader.

I 2019 kjøpte Sysselmannen også et mindre tjenestefartøy, Fjordsyssel. Fartøyet skal i første omgang brukes til oppdrag innen miljøoppsyn, kontroll med reiseliv og beredskap i Isfjordområdet.

Powered by Labrador CMS