Statsbygg kjøper opp Unis-boligene

Det er satt av 137 millioner kroner i statsbudsjettet til kjøp av boliger som i dag eies av Universitetssenteret på Svalbard (Unis).

Statsbygg kjøper alle Unis-boligene.
Statsbygg kjøper alle Unis-boligene.
Publisert

Posten er avsatt på budsjettet til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg skal ta over alle boligene som Unis eier på Svalbard i løpet av 2021. Det vil skje ved et direkte kjøp og salg til markedspris mellom Unis og Statsbygg. Ut fra markedspris er det beregnet at Unis, etter nedbetaling av gjeld og skatt, vil ha inntekter på 110,7 milllion kroner som følge av salget.

Bevilgningene til Unis blir derfor redusert med tilsvarende 110,7 millioner kroner. Summen vil bli justert opp tilsvarende igjen i 2022.

- Å drifte boliger er ikke UNIS sin primæroppgave, og det har vært en prosess rundt eiendomsoverdragelse nå i vår. Det kom likevel som en overraskelse at premissene for denne transaksjonen ble meddelt oss gjennom statsbudsjettet. Vi har forutsatt at avhending av boliger ikke skal gi noen negative økonomiske konsekvenser for UNIS AS som selskap, og heller ikke for de ansatte ved UNIS med hensyn til bokostnader. Med det foreslåtte budsjett for 2021 vil vi kunne opprettholde vårt studietilbud og forskningsaktiviteter, og bidra til å understøtte nyskapning og næringsutvikling i Svalbardsamfunnet. Vår opptrappingsplan for sikkerhetsfaget med økt antall studieplasser blir forsinket, sier direktør ved Unis, Jøran Moen.

Høyere utdanning

Regjeringen foreslår å bevilge 36,3 million kroner på Kunnskapsdepartements budsjett til Unis. Målet med tilskuddet er at Unis skal kunne tilby høyere utdanning og drive forskning med utgangspunkt i at Svalbard ligger i et høyarktisk område.

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at Unis gjør det som etter omstendighetene er mulig for å fungere mest mulig normalt.

Powered by Labrador CMS