Svalbard Museum får ekstra penger

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Svalbard museum for å styrke museet og stimulere til økt aktivitet.

Svalbard Museum får ekstrabevilgning.
Svalbard Museum får ekstrabevilgning.
Publisert

Midlene er en del av regjeringens forslag til økte bevilgninger til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner som følge av pandemien.

Pengene kommer i tillegg til den ordinære bevilgningen på 3,5 millioner kroner over Det nasjonale museumsnettverket og kulturdepartementets budsjett.

Svalbard Museum har hatt et betydelig inntektsbortfall i forbindelse med virusutbruddet og de påfølgende smitteverntiltakene.

I 2019 hadde Svalbard Museum rundt 48.100 besøk, noe som svarer til en nedgang på syv prosent fra 2018.

13,7 millioner foreslås i tilskudd som skal gå til dekning av husleie og andre bygningsmessige kostnader. Bevilgningen skal også dekke de kulturhistoriske magasin og lønn og boligutgifter for stillingen som konservator og samlingsforvalter.

Powered by Labrador CMS