AF Decom AS skal rive bygningene i Svea

Store Norske har gitt AF Decom AS ansvar for gjennomføring av Svea Fase 2B. Hæhre Entreprenør, som har gjennomført de to første fasene, tapte på pris denne gangen.

Arbeidet med å rive blant annet flyplassen i Svea starter etter planen opp i mars neste år.
Arbeidet med å rive blant annet flyplassen i Svea starter etter planen opp i mars neste år.
Publisert
Jan Morten Ertsaas, direktør i Store Norske viser journalister, politikere og andre rundt i Svea sentrum i forbindelse med stengingen av Svea Nord.
Jan Morten Ertsaas, direktør i Store Norske viser journalister, politikere og andre rundt i Svea sentrum i forbindelse med stengingen av Svea Nord.
Bare fire bygninger skal stå igjen i Svea sentrum. Alt annet skal rives og terrenget skal tilbakeføres til naturen.
Bare fire bygninger skal stå igjen i Svea sentrum. Alt annet skal rives og terrenget skal tilbakeføres til naturen.

Bygningsmasse på over 30.000 kvadratmeter skal nå rives og fjernes. Det skriver de på sine nettsider.

– Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess og er svært fornøyde med interessen for oppdraget. Tilbyderne viser høy grad av profesjonalitet og god forståelse for oppgaven. Nivået på tilbudene har vært høyt, spesielt når det gjelder sikkerhet, ytre miljø og fremdrift, som er områder som vi sammen med pris har vektet tungt ved valget av AF Decom AS som entreprenør, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Hæhre Entreprenør AS har vært utførende entreprenør i de to første fasene av miljøprosjektet. Men vant ikke frem i denne runden.

Hæhre leverte et anbud. De beskrev et godt tilbud med en god beskrivelse. Alle ble vekta i pris, kvalitet og planlagt gjennomføring. Hæhre tapte først og fremst på pris i denne runden. Vi er veldig fornøyd med den jobben de har gjort i de to første fasene, det har ingenting med det å gjøre, sier Ertsaas.

Stor vekt på pris

Han sier videre at denne delen av prosjektet er veldig oversiktlig, dermed er det lagt stor vekt pris og HMS når entreprenør ble valgt.

– Det er mindre logistikkmessige og færre særlige svalbardspesifikke utfordringer nå enn i tidligere faser, sier Store Norske-direktøren.

Dette er nest siste del av jobben som skal gjøres i Svea. I 2022 vil det bli lyst ut et nytt anbud.

– Aller siste fase handler om masseflytting og terrengarbeid i Svea sentrum når byggene er fjernet. Da skal også spor etter veier og flyplassen tilbakeføres til naturen. Jeg håper Hæhre blir med i konkurransen om den siste fasen også, sier Ertsaas.

Fire bygninger får stå

I Svea sentrum er det blant annet flere bygninger, infrastruktur, en flyplass og totalt 300 sengeplasser. Det meste av bygningsmassen i Svea sentrum skal rives, og det utgjør totalt i overkant av 30.000 kvadratmeter. I tillegg skal lasteanlegg med tilhørende infrastruktur, tankanlegg og kraftstasjon rives. Et oppdemmet vannmagasin, Isdammen, skal også fjernes.

– All bebyggelse skal bort, bortsett fra fire bygninger som er oppført i 1946 eller tidligere, og dermed automatisk er fredet på Svalbard. Det betyr at Saloon, Vinboden, grunnmuren til Proviantlageret og Trafotårnet skal stå igjen. Resten av bygningsmassen vil bli sanert og resirkulert på best mulig måte, sier prosjektleder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Stolte

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell følger regjeringens vedtak om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene i Svea til naturen. Gruvene i Svea har levert kull som råvare til industrien siden 1917.

– AF Decom AS er svært stolte av å ha vunnet frem i konkurransen om denne kontrakten for Store Norske. Dette er et prosjekt som krever stort fokus på sikkerhet og ytre miljø, samt god logistikk og fremdrift. Som ledende aktør i Norden innen riving og miljøsanering vil dette prosjektet passe godt inn i vår prosjektportefølje. Vi ser frem til et godt samarbeid med prosjektorganisasjonen til Store Norske, og vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet, sier Amund Lien, direktør i AF Decom AS i en kommentar på store Norske sine nettsider.

Oppstart i mars

Store Norske forventer å signere kontrakten i begynnelsen av januar 2021. Deretter vil AF Decom AS umiddelbart gå i gang med planlegging og mobilisering. Forventet anleggsstart er i mars 2021, med ferdigstillelse desember 2021.

– Fremdriften har gått som planlagt, og vi har ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader. Vi har også så langt levert prosjektert til en lavere kostnad enn først antatt og har som mål å fullføre prosjektet betydelig under kostnadsrammen, sier Ertsaas.

Avtalen med AF Decom AS betinger godkjennelse av finansieringen gjennom statsbudsjett for 2020/21.

Powered by Labrador CMS