Fornøyd med endringsforslag

Svalbard Næringsforening mener de har blitt hørt i prosessen mot ny Svalbardmelding.

Leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik, stusser over enkelte punkt i innstillingen til Utenriks- og forsvarskomiteen, men er fornøyd med at næringsforeningen har blitt hørt.
Leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik, stusser over enkelte punkt i innstillingen til Utenriks- og forsvarskomiteen, men er fornøyd med at næringsforeningen har blitt hørt.
Publisert
Veterinær Astrid Vaag Vikaune (t.v.) i samtale med venstreleder og saksordfører for Svalbardmeldingen, Trine Skei Grande, tidligere i høst. I innstillingen sin vil Utenriks- og forsvarskomiteen styrke den veterinære beredskapen på Svalbard.
Veterinær Astrid Vaag Vikaune (t.v.) i samtale med venstreleder og saksordfører for Svalbardmeldingen, Trine Skei Grande, tidligere i høst. I innstillingen sin vil Utenriks- og forsvarskomiteen styrke den veterinære beredskapen på Svalbard.
Robert Johansen og Svalbard Bryggeri får sannsynligvis lov til å selge alle sine ølsorter på Nordpolet i framtiden.
Robert Johansen og Svalbard Bryggeri får sannsynligvis lov til å selge alle sine ølsorter på Nordpolet i framtiden.

Tidligere i år kom regjeringens forslag til ny Svalbardmelding. Onsdag kom Utenriks- og forsvarskomiteen med sin innstilling, med endringsforslag.

Leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik, liker så langt det han har lest.

– I næringsforeningen hadde vi tre strategipunkt vi ville at stortingsmeldingen om Svalbard skulle si noe om. Marine næringer, energiutredning og en strategi for Store Norske. Alle er nå omtalt, og det er bra, sier han.

Ingen avklaring

Komiteen kommer ikke med noen avklaringer med tanke på Store Norske, men det hadde ikke Aunevik ventet seg heller.

– Komiteen kan ikke lage strategien, men de skriver klart og tydelig at en strategi må lages, og at den jobben må settes i gang snart. Man har nå et mandat til å få utarbeidet en plan for selskapet, sier han.

– Og så er det også opp til oss lokalt å følge opp og legge trykk på sentrale myndigheter. Vi får nå et dokument vi kan bruke til det formålet, legger han til.

Aunevik synes også det er interessant at komiteen ønsker at Store Norske skal utvikle nye næringsveier, men uten å gå i konkurranse med eksisterende næringsliv.

Stusser litt

Punktene i komiteens innstilling blir høyst sannsynlig inkorporert i den endelige stortingsmeldingen.

Utenriks- og forsvarskomiteen er litt mer vag på området marine næringer, og det store potensialet for å lande fisk i Longyearbyen er ikke omtalt direkte. Her blir begrepet lokal utnyttelse av marine ressurset innenfor dagens regelverk lagt fram.

Aunevik reagerer sterkest på kommentaren fra Næringskomiteen på slutten av dokumentet.

– Her er ikke marine næringer nevnt med et ord, og det får meg til å stusse litt. Det er nesten sånn at jeg lurer på om det er et arbeidsuhell, sier Aunevik.

Energi

Regjeringens forslag til svalbardmelding var svært diffus på energispørsmålet. Terje Aunevik mener komiteens behandling har bidratt til å ta dette inn igjen.

– Man ønsker en bred og åpen tilnærming til framtidens energisituasjon for Longyearbyen, og at det må legges til rette for et klimanøytralt samfunn. Her biter jeg meg merke i at komiteen ber regjeringen sette i gang en utredning raskt, i løpet av våren neste år. Det er bra, sier han.

Fornøyd veterinær

Terje Aunevik er i sum fornøyd med innstillingen, og det som ser ut til å bli den endelige stortingsmeldingen for Svalbard. En annen som er fornøyd er Svalbard Vet. Utenriks- og forsvarskomiteen ber regjeringen «vurdere om man kan finne en løsning på utfordringene knyttet til dyrevelferd og personalsituasjonen». I tillegg har Næringskomiteen, på slutten av innstillingen, kommet med ei oppfordring om å styrke den veterinære beredskapen på Svalbard.

– Det er veldig bra at veterinærdekning er kommet inn i Svalbardmeldingen. Det betyr at myndighetene ønsker en ordning på dette, og ser behovet for en forsvarlig veterinærdekning også på Svalbard, på lik linje med det man har på fastlandet, sier veterinær og innehaver av Svalbard Vet, Astrid Vaag Vikaune.

Vikaune håper at det bevilges penger, slik at man kan komme fram til en midlertidig løsning.

– Det er behov for en midlertidig ordning som ivaretar intensjonen i dyrehelsepersonelloven om klinisk veterinærvakt til de nødvendige lovendringer er på plass, sier hun.

Skåler

En annen som er fornøyd med innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen er Robert Johansen, daglig leder i Svalbard Bryggeri. Til nå har det bare vært lov til å selge øl med alkoholstyrke opp til 4,75 prosent på Nordpolet, noe som har ført til at det lokale bryggeriet ikke har kunnet selge alle ølsortene sine lokalt. Komiteen mener at regelverket for salg av øl bør være det samme på Svalbard som på fastlandet, og ber regjeringen om å gjennomgå regelverket for å sikre slik likebehandling.

– Det var vel jeg som satte i gang prosessen, så det her er jo kjempebra. Jeg må få takke alle som har stått på for dette, sier Robert Johansen.

Det legges også opp til at utesteder på Svalbard skal få anledning til å selge øl sterkere enn sju prosent.

Powered by Labrador CMS