– Svalbard klarer seg uten kontanter

Statssekretær mener folk på Svalbard klarer seg greit uten kontanter.

STATSSEKRETÆR: Geir Olsen (V) i Finansdepartementet.
STATSSEKRETÆR: Geir Olsen (V) i Finansdepartementet.
Publisert

Da Sparebank1 Nord-Norge (SNN) nedla filialen i Longyearbyen før jul, er lokalsamfunnet i praksis uten kontantsirkulasjon. Protester fra næringsliv, politikk og Russlands generalkonsul har ikke ført til annet enn en utredning fra Finanstilsynet.

– Det kan synes som om innbyggerne på Svalbard i det alt vesentlige klarer seg uten kontanter, selv om det helt sikkert er situasjoner der kontanter er både ønskelig og nødvendig, sier statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet.

Han viser til en utredning som forelå 8. desember. Svalbardposten er etter begjæring innvilget delvis innsyn idag, 14. januar, med kommentar fra politisk ledelse i Finansdepartementet.

Coop-løsning

Statssekretæren viser til at Finanstilsynet konkluderer med at «etterspørselen etter kontanttjenester på Svalbard i praksis er begrenset til bedrifter som fortsatt tar imot kontant betaling fra utenlandske turister, og at kontantbehovet for lokale innbyggere og norske turister er minimalt».

– Samtidig er det for tiden svært begrenset turisme. Det synes også å være utsikter til at det kan bli etablert alternative kontanttilbud, mener Olsen.

Han viser til vår artikkel om et mulig samarbeid mellom Svalbardbutikken og Nokas om kontantsirkulasjon og myntveksel.

– Det kan bidra til å møte etterspørselen etter kontanttjenester på Svalbard, fastslår Olsen.

Vurderer endringer

Mangelen på kontantsirkulasjon på Svalbard sees av finansmyndighetene i en større sammenheng:

«Finanstilsynet vil kartlegge norske bankers tilbud av kontanttjenester i hele landet, og herunder vurdere om det kan være behov for tiltak eller regelverksendringer. Finansdepartementet vil følge opp kartleggingen og vurdere hva som forventes av bankenes kontanttilbud i årets finansmarkedsmelding til Stortinget, som skal fremmes i løpet av våren», heter det i meddelelsen fra Finansdepartementet.

Powered by Labrador CMS