LESERINNLEGG | TATIANA AGEEVA

Åpen brev til styret i Svalbard Reiselivsråd

Publisert Sist oppdatert

Til Styremedlemmene

I forbindelse med varsel datert 23. September 2022 om Trust Arktikugols mulig utelukkelse av Ronny Strømnes på vegne av Styret på Svalbard Reiselivsråd, vennligst se under stillingen til Arctic Tourism Centre "Grumant" som er en del av Trust Arktikugol.

Historie

Russisk tilstedeværelse på Svalbard har mer enn hundre års historie. Det har alltid vært samarbeid mellom lokalsamfunn i ulike retninger: i utforskning av øygruppen, i vitenskapelige undersøkelser, i kullgruvedrift, i idrett og kultur, i logistikk og turisme også.

Den unike Svalbardtraktaten ble underskrevet i 1920 for å sikre tilgang for utvinningsindustrien, ikke for å oppbygge et lokalsamfunn. Men til tross for alle spenninger i alle tider har samfunn blitt dannet og forent i en hel familie som kan kalles - Mennesker på Svalbard. De alvorlige arktiske klimaproblemene forente oss i møte med overlevelse. Vi er den uatskillelige delen av dette fellesskapet og ønsker å bli hørt av alle medlemmer av Visit Svalbard eller til og med alle som bor på Svalbard.

Skal Styret klargjøre hvorfor vi ikke kan følge ånden til Mennesker på Svalbard og løse dette vanskelige problemet som partnere og vise respekt for fortiden?

Skal vi straffes bare for å være russere? Det er ingen hemmelighet at flertallet av innbyggerne i Barentsburg er ukrainere fra Lugansk- og Donetsk-regionene som forlot landet på grunn av den pågående konflikten, som dagens Styre tar til dagsorden. Dere skal ta det faktumet i betraktning. Skal de straffes med utelukkelse også?

Ja, vi er det statseide foretaket. Det blir bestemt av historien om Svalbards leting og kan ikke endres. Men det vil være helt uklokt å ikke ta hensyn til at vi hovedsakelig jobber med subsidier, og alt som vi får fra reiselivet bruker vi på våre lokale behov og lønnen til våre ansatte.

Kulturarv og miljøutfordringer

Pyramiden og Barentsburg har faktisk en enestående historisk og kulturell arv som har blitt bevart takket være både innsatsen til russiske folk som bor på Svalbard og det norske samfunnet som alltid har vært positive til bevaring og utvikling av arven som vi har fra tidligere århundrer.

Det er også miljøoppgaver for å beskytte den sårbare arktiske naturen. Det er ingen hemmelighet at industriell utvikling av Svalbard tidligere har etterlatt mange gjenstander som skal resirkuleres eller fjernes for å holde Svalbard ren.

De fleste av disse oppgavene er løst takket være turisme.

Midler samlet inn gjennom utviklingen av reiselivssektoren ble investert i renovering og restaurering av kulturhistorisk arv i russiske bosetninger på Svalbard, og mange av miljøvernoppgavene ble løst på grunn av den samme økonomiske kilden generert av turisme.

Brå stopp av turisme i russiske bosetninger kan føre til fare for naturlig ødeleggelse av ovennevnte infrastruktur og risiko for miljøforurensning gitt økonomisk kilde som kommer fra turistsektoren er ferdig.

Har Styret estimert ovennevnte risiko og vil mulig utelukkelse av Arctic Tourism Centre "Grumant" være verdt disse risikoene?

Nåværende status

Siden August 2022 har det vært flere forsøk av Arctic Tourism Centre "Grumant"s representanter for å møte medlemmer av Styret og for å diskutere perspektiver for samarbeid knyttet til turisme sektor.

Slike forespørsler ble sendt til Styrets leder sammen med vår intensjon om å delta i Styremøter for å uttrykke meningene våre og bli kjent med hverandre. Det var fire møter holdt i år uten vår deltakelse mens temaet på møter var direkte relatert til oss.

Videre foreslo vi å inngå et Memorandum med Svalbard Reiselivsråd der vi ønsket å fikse at vi reinvesterer inntekter fra turisme for både å støtte Svalbards kulturelle og historiske arv og å oppfylle miljøvernoppgaver på Svalbard.

Hvorfor hadde vi ikke en mulighet til å møte Styret personlig eller online for å utrykke stillingen vår før varsel om mulig utelukkelse fra 23. September 2022?

Vedtektene For Svalbard Reiselivsråd, paragrafer 7 og 8

Bakgrunnen til utelukkelse

I henhold til paragraf 7 i Vedtektene for Svalbard Reiselivsråd kan et medlem utelukkes bare dersom selskapet bryter reglene eller loven. Det er en bot som også kan brukes på et slikt selskap i henhold til paragraf 7.

Hvorfor får vi varsel om mulig utelukkelse forutsatt at vi ikke har brutt noen regler og lov

Hvordan samsvarer det med Vedtektene for Svalbard Reiselivsråd?

Allmøte og faktura betalt

Det er innkalt til hastemøte 10. oktober 2022. Det vil være relatert til vår aktivitet.

I henhold til paragraf 7 i Vedtektene for Svalbard Reiselivsråd bør det være Styrets beslutning eller 30% medlemmenes intensjon om å kalle det raskt.

Kan vi bli informert om det er Styrets beslutning om å kalle dette møtet eller 30% av de stemmeberettigede medlemmene uttrykker en slik intensjon?

Forutsatt at det er Styrets beslutning, vennligst informer hva var grunnen til å sende oss faktura for å betale medlemsavgift for 2022? Hvis Styret ønsker å ekskludere oss, blir gebyret ikke returnert i henhold til Vedtektene. Vi betalte den på 19.09.2022.

Sikkerhet av turistaktivitet

Visit Svalbard er opptatt av sikkerhet. Det er for eksempel pedagogiske og praktiske programmer og kurs som spesialister, guider, reiseansvarlige regelmessig deltar i. Mulig utelukkelse betyr at reiselivsspesialister fra Arctic Tourism Centre "Grumant" ikke ville kunne delta i slike kurs, og det kan føre til mangel på nødvendig informasjon under turer.

Tar Styret ansvar for slike konsekvenser? Er utelukkelse av et medlem verdt den potensielle skade på folks helse og sikkerhet?

Forslaget vårt

Vi ber Styret med hensyn til ovenfor:

- å gi svar på de nevnte spørsmålene

- å arrangere et møte online eller personlig med alle medlemmer av Styret med en åpen faglig diskusjon

- å utsette utelukkelse før alle saker blir avklart

- å inkludere til dagsorden for møte på 10. oktober

Oktober 2022 tema «Turistinfrastruktur i Pyramiden og Barentsburg: memorandum å diskutere»

Ved dette brevet sier vi at uansett hvilken beslutning det nåværende styret tar, er vi alltid glade for å se turister fra hele verden, spesielt fra Longyearbyen. Vi er for samhold, utvikling og samarbeid.

Powered by Labrador CMS