Vil utrede strømkabel

Teknologidirektør Håvard Devold i ABB mener strømkabel til Svalbard er et godt alternativ til fortsatt fyring med kull.

Teknologidirektør i ABB, Håvard Devold, vil ha strømkabel til Svalbard utredet, og tatt med som et alternativ i Svalbardmeldingen.
Publisert
Terje Aunevik fra Svalbard næringsforening ønsket en strategi for Store Norske, og at det måtte legges til rette for sjømatnæringen på Svalbard i den kommende Svalbardmeldingen.

I Stortingets åpne høring om Svalbardmeldingen torsdag formiddag redegjorde Devold for ABB sitt syn på den framtidige energiforsyningen til Svalbard. Selskapet mener at bygging av en strømkabel til fastlandet bør med i vurderingene som gjøres i framtiden.

–Svalbard er et såkalt «off-grid»-samfunn i dag, det vil si at de produserer sin egen strøm. Det er slik at lokal generering av energi ofte har relativt lave investeringskostnader, men høye utslipp. Når det gjelder kabelforbindelse til fastlandet er det omvendt. Her får man høye investeringskostnader, men lave utslipp, uttalte Devold i høringen.

Han anslår en kabelforbindelse til fastlandet til å koste tre milliarder kroner. En slik kabel vil kunne levere om lag 100 megawatt. I dag har Svalbard et toppforbruk på 30 megawatt.

Hele 20 instanser fikk ti minutter på å presentere syn rundt forslaget til Svalbardmeldingen i dag.

Det var etter hvert kjente ting som de lokale representantene ga sentrale myndigheter tilbakemeldinger om. Terje Aunevik fra Svalbard Næringsforening var opptatt av at stortingsmeldingen må si noe om hvilken strategi staten skal ha med sitt eierskap i Store Norske. Han la også vekt på mulighetene som ligger i sjømatnæringa for øygruppen.

– Etter vår mening kan fiskerinæringen bli den nye industrielle motoren på Svalbard. Tempoet i spredningen av nye arter, for eksempel snøkrabbe, gjør at disse mulighetene åpner seg fort, uttalte Aunevik i høringen.

De andre lokale aktørene som hadde ordet var lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), Wenche Ravlo fra Store Norske, Frigg Jørgensen fra AECO, Guttorm Hansen fra Telenor Svalbard, Frank Nilsen fra Unis, og Ronny Brunvoll fra Visit Svalbard.

Taletid ble også gitt til Universitetet i Oslo, LO, NHO, Maritimt forum AS, Satres AS og Den norske veterinærforening.

Utenriks- og forsvarskomiteen leverer sin innstilling til Svalbardmeldingen 26. oktober. En knapp måned senere, 22. november, skal saken debatteres i Stortinget.

Powered by Labrador CMS