Svalbards miljøvernfond:

Her er søkerne

Svalbards miljøvernfond skal ta stilling til 53 søknader før tildelingen 15. april.

Publisert

Fondet har totalt 16 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2016. Totalt var det kommet inn søknader på til sammen 27,3 millioner kroner da fristen gikk ut 1. februar.

Det er færre enn i fjor, men miljøvernfondet er fremdeles fornøyd med mengden.

– Antallet søknader er fremdeles høyt og med svært stor spennvidde i problemstillinger og faglig tilnærming til miljøvern. Dette er også noe av det unike med Svalbards miljøvernfond, hvor en relativt liten miljøavgift sammen med inntekter fra jakt og fiskekort genererer midler som alle kan nyttiggjøre seg gjennom gode miljøtiltak, heter det fra fondet.

Prosjektene skal bidra til å beskytte og bevare naturmiljø og kulturminner på Svalbard som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping, skriver Svalbards miljøvernfond på nettsidene sine.

15. april vil tildelingene offentliggjøres av styreleder Morten Ruud. Fram til da blir søknadene vurdert hos Sysselmannen, Riksantikvaren og Miljødirektoratet.

Behandling av søknadene er nå i gang i sekretariatet og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren og Miljødirektoratet.

Her er vårens søkere:

Norut Tromsø: Hvor skjer klima ‑ og vegetasjonsendringer raskest?
246.000

Svalbard Husky: Oppvarming av røkterbolig ved termisk solenergi
95.000

Aktiv i friluft: Mat i naturen
40.000

Universitet i Oslo: Pollutants in Arctic geese and their eggs
545.300

Akvaplan Niva: Life history of cod (Gadus morhu)
551.750

AECO: AECOs online guideprøve
361.250

Nina: Markører for kjønnsbestemmelse av foster hos rein
255.000

Havforskningsinstituttet: Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard
598.000

Tromsø Museum: Den evige utopi? Gruvedrift på Svalbard
50.000

Arctic Action Art: Arctic Action, Live Performance Art Festival
70.880

Unis: 500 million years in 15 minutes ‑ Svalbard Geology
425.000

Endre Før Gjermundsen: Svalbards isbreer, en reise i Svalbards blå verden
259.000

10. Trinn Longyearbyen Skole: Strandryddingstokt 10. trinn Longyearbyen skole
95.000

Niva: Accumulation of methylmercury in Arctic charr
314.750

University of South Bohemia, Faculty of Science: Sustainable tourism in Billefjorden
229.000

Better Moments AS: Modernisering av Isdammen 1
680.000

Kings Bay AS: Forprosjekt ‑ solenergi i Ny‑Ålesund
80.000

Niva: NYMILARC - Nye miljøgifter med uønskede egenskaper
– finnes de i Arktis?
748.711

Norges vassdrags‐ og energidirektoratet ‐ NVE: Biologisk mangfold i ferskvann på Svalbard
300.000

Polarflokken barnehage: Dyrevern og søppeltokt
70.000

Svalbard Museum: Forprosjekt naturinformasjonssenter Svalbard
902.000

Norsk Polarinstitutt: Søppelplasten og havhesten
200.000

Norsk Ornitologisk Forening: Svalbards fugler (webside)
366.500

Kings Bay AS: Oppgradering av skilt i Ny‑Ålesund
50.000

Telenor Svalbard AS: Konvertering av energikilde for telekommunikasjon
500.000

Unis: A greener Svalbard?
422.340

Niva: Kartlegging av kvikksølv på Svalbard
410.000

Svalbard Museum: Den russiske overvintringsfangsten del 3
497.000

SNSG AS: Industriell kulturminnepark i Svea
335.000

Høgetveit Media‐Konsult: Glitrande sol og beksvart mørke
200.000

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): Kart ʺLøsmasser og landformer på Vindoddenʺ
64.000

Longyearbyen Lokalstyre: Camp Svalbard Vinter filmprosjekt
60.000

Visit Svalbard AS: Sherpasti til Platåberget
2.040.000

SNSK AS: Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget
485.000

Wesley Farnsworth: Holocene environmental history of NE Svalbard
150.000

Mevatne AS: Siste skanse
498.000

Visit Svalbard AS: LongyearbyVERT - bærekraftig vertskap
460.000

Akvaplan Niva: Naturtypene laguner og poller på Svalbard
530.000

Svalbard Bryggeri AS: Forbrenning av egenprodusert biomasse til gjenvinning
2.679.670

NTNU: Investigations of two WWII wrecks in Isfjorden
344.000

forScience Foundation: Multilanguage Svalbard
528.900

Veterinærinstituttet: Status of Echinococcus multilocularis in Svalbard
602.488

Sintef: Miljøvennlige energiløsninger i arktiske strøk
396.500

NORUT: Kartlegging av terrengstabilitet i Longyeardalen
307.000

The Empire AS: Eco Ice Climbing Tower / Climbing Tower
696.866

Norsk institutt for kulturminneforskning - NIKU: Industriminner og lokalsamfunn
248.000

Unis: Blir det is på Isfjorden i år?
653.700

Blue Arctic Spitsbergen: Oppstart Miljøcruise
2.212.000

Jannicke Høyem: Hverdagsfriluftsliv i nærmiljøet i Longyearbyen
50.000

Zofia Burr: Longyearbyen Nature Walk
40.174

Sameiet vei 210: Bevaring Gamle Sykehuset del 2
1.920.000

Synne Asheim Haga: Antarktis‑ekspedisjon med klimaprogram
100.000

HumanDoc Foundation: Svalbard through the Eyes of Journalists
2.310.190

Tilsammen: 27.273.969

Powered by Labrador CMS