Millioner til gruveanlegg, bendelorm og infosenter

Svalbards miljøvernfond delte fredag ut 6,1 millioner kroner.

Styret i Svalbards miljøvernfond delte ut over seks millioner kroner i denne runden. Fra venstre: Elisabeth Kaddan, Anne-Line Pedersen, Morten Ruud (leder), Siri Hoem, Rune Bergstrøm og Anna Lena Ekeblad.

Publisert

Til denne rundens utdeling var det kommet inn 52 søknader, og 22 av disse fikk penger fra Svalbards miljøvernfond.

– Det var en nedgang i antall søknader, og vi ser at en del har søkt på nytt etter å ha forbedret søknadene sine, sier leder i fondet Morten Ruud.

Infosenter

Svalbard museum stakk av med den største enkeltutdelingen på 675.000 kroner. Museet skal sette i gang et forprosjekt til et naturinformasjonssenter i Longyearbyen.

Den nest-største utdelingen er på 650.000 kroner og gikk til Universitetssenteret på Svalbard (Unis). Prosjektet deres heter «Blir det is på Isfjorden i år?». Måleutstyr skal plasseres i sjøen utenfor Bjørndalen og måle havstrømmer slik at det skal bli mulig å forutsi is-situasjonen i fjorden.

Gruvevurdering

Av andre interessante prosjekt som har fått støtte er et i regi av Store Norske. Selskapet skal gjøre en tilstandsvurdering av daganlegget til nedlagte Gruve 6 i Adventdalen.

– Prosjektet gjøres med tanke på at anlegget kan bli et utfartsmål for turister og fastboende. Det ser vi positivt på, sier Ruud.

Veterinærinstituttet skal undersøke omfanget av echinococcus multilocularis, eller revens dvergbendelorm, på Svalbard. Det er en parasitt som kan være skadelig for mennesker, og som man ikke vet mye annet om enn at den eksisterer på Svalbard. Veterinæringstituttet har fått 500.000 kroner i støtte til prosjektet.

Her er de som fikk støtte fra Svalbard miljøvernfond i denne runden.

Norut Tromsø Hvor skjer klima- og vegetasjosnendringer raskest? 100.000,-

Svalbard Husky Oppvarming røkterbolig ved termisk solenergi. 50.000.-

Aktiv i friluft Mat i naturen 20.000,-

AECO Online guideprøve. 250.000,-

Havforskningsinstituttet Mikroplastikk på Svalbard. 450.000,-

Endre Før Gjermundsen En reise i Svalbards blå verden. 150.000,-

Kings Bay AS Solenergi i Ny-Ålesund. Forprosjekt. 80.000,-

NIVA Nye miljøgifter i Arktis 400.000,-

NVE Biologisk mangfold i ferskvann på Svalbard 300.000,-

Polarflokken barnehage Dyrevern og søppeltokt. 60.000,-

Svalbard museum Forprosjekt naturinformasjonssenter. 675.000,-

Norsk Polarinstitutt Søppelplasten og havhesten. 100.000,-

Norsk ornitologisk forening Svalbards fugler (webside). 366.000,-

Kings Bay AS Oppgradering av skilt i Ny-Ålesund. 50.000,-

Telenor Svalbard AS Konvertering av energikilde for telekommunikasjon 300.000,-

Svalbard museum Russisk overvintringsfangst, del 3. 497.000,-

Store Norske Gruve 6, tilstandsvurdering daganlegg. 485.000,-

Wesley Farnsworth Holocene environmental history of NE Svalbard 150.000,-

Svalbard bryggeri AS Forbrenning av biomasse til gjenvinning. 275.000,-

Veterinærinstituttet Status på revens dvergbendelorm på Svalbard. 500.000,-

Sintef Miljøvennlige engergiløsninger i Arktis. 200.000,-

Unis Blir det is på Isfjorden i år? 650.000,-

Powered by Labrador CMS