Kåre Willoch (1928–2021):

Han var den siste statsministeren som markerte et traktat-jubileum

Det er 36 år siden. Siden har ingen sett en statsminister under et jubileum.

Fra Svalbardposten 30. august 1985.
Publisert

Kåre Willoch døde i går, 93 år gammel. Han var en markant konservativ politiker som også klarte å bli folkekjær. Han var statsminister, leder i Høyre og parlamentarisk leder på Stortinget. Han var en velartikulert og klok mann som var med på å modernisere og forandre Norge.

Men han skal også huskes her på Svalbard for at han er den siste statsministeren som har vært og feiret Svalbardtraktaten. I august 1985 deltok han og talte på Huset da 60-årsdagen for overtagelsen av norsk suverenitet på Svalbard. I sin tale sa Willoch blant annet, hentet fra Svalbardposten 30. august 1985: «Og han nevnte at alle traktatparters skip og borgeres like rett til fiske og jakt, til adgang og opphold, med hensyn til beskatning osv. Men Willoch presiserte at denne retten til likebehandling ikke gjelder de stater som har tiltrådt Svalbardtraktaten, men bare privatpersoner og selskaper. Staten har bare et folkerettslig krav på at deres borgere og selskaper ikke blir diskriminert, men får den likebehandlingen som traktaten forutsetter at de skal ha. De rettighetene det her er tale om gjelder visse typer av økonomiske virksomhet, i første rekke fiske, industri og bergverksdrift.»

Ved 60-årsjubileumet deltok også Garden og flere statsråder og stortingspolitikere. Siden 1985 har ingen statsminister sett seg verdig til å delta under feiringene av Svalbard-traktaten. Selv ikke under 100-årsjubileumet i 2020 fant hverken statsminister eller andre sentrale politikere det verdt å delta i feiringen.

Powered by Labrador CMS