Kommentar fra Aeco

Svermer av hurtiggående gummibåter

Publisert Sist oppdatert

Bruk av gloser som «svermer», «horder» og «kveg» for å beskrive besøkende til Svalbard begynner å ligne en bevisst strategi for å undergrave spesielt cruisenæringa, og for å skape og forsterke ei negativ holdning til denne gruppen turister.

Under overskriften «Frykter svermer av hurtiggående gummibåter» snakker sysselmester Lars Fause om beredskap og fare for oljeutslipp, mens assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl tegner et dramatisk bilde av cruiseturismen på Svalbard som en uansvarlig næring ute av kontroll, som hun mener representerer økt sikkerhetsrisiko og miljøforstyrrelse.

Sightseeing med små båter fra morfartøy blir i denne sammenhengen presentert som et nytt og voksende problem, under den karikerte tittelen «Zodiac- turisme».

Bildet mangler forankring i virkeligheten:

· Av de 75 000 cruiseturistene som forventes til Svalbard i 2023 vil de store, konvensjonelle cruiseskipene representere 50 000 passasjerer. Disse fartøyene driver ikke sightseeing fra morfartøy.

· Det forventes 25 000 ekspedisjonscruiseturister. Dette er ikke en økning fra 2022, og det forventes ingen større økning i ekspedisjonscruiseturismen til Svalbard i kommende år.

· Sjøfartsdirektoratet legger ikke til rette for sightseeing fra morfartøy. De foreslår en sikkerhetsregulering av en lovlig virksomhet som har eksistert på Svalbard siden cruiseturismens vugge. Dette er en virksomhet som ikke er særskilt for Svalbard.

· I motsetning til reglene for tilsvarende virksomhet som starter fra land, må minimum to båter kjøre sammen for å sikre hurtig hjelp til hverandre.

· Båtene må holde seg nærmere enn 2,5 nautiske mil fra morfartøyet og det kreves spesifikt sikkerhetsutstyr om bord.

· Flytedrakter er fortsatt en del av sikkerhetsutrustningen. Alternativet som Sjøfartsdirektoratet foreslår er ansett å ha bedre isolasjon, høyere oppdrift og større sikkerhet enn hva flytedraktene representerer.

· Det er snakk om sightseeing, og ikke hurtigkjøring. Næringen har ikke satt seg imot fartsbegrensning for disse operasjonene.

· Risikoen (sannsynlighet for hendelse x konsekvens) er beregnet til lav. Det er mange slike operasjoner hver dag, og få hendelser. Det er ikke belegg for å hevde at det er stor sikkerhetsrisiko i disse operasjonene.

· Aktiviteten er underlagt de samme lover og regler som annen aktivitet når det gjelder hensynet til miljø.

Forskriften som Sjøfartsdirektoratet har foreslått, er en regulering som formaliserer sikkerheten i disse operasjonene. Det har vært arbeidet med forskriften i mange år og de siste tre årene har næringen operert under de reglene som Sjøfartsdirektoratet nå ønsker vedtatt.

Sysselmesteren og Miljødirektoratet ønsker å stenge mest mulig av Svalbard for ilandstigning fra cruisefartøy. Nå viser Sysselmesteren og Klima- og miljødepartementet at de også ønsker å hindre operasjoner på sjøen.

Sjøfartsdirektoratet har kompetanse og myndighet på sjøsikkerhet og forskriften som foreslås er en sikkerhetsregulering. Dersom andre myndigheter får stoppet denne reguleringen med miljøargumenter eller generelle argumenter mot turisme, strider det etter vårt syn mot formålet i forskriften og Sjøfartsdirektoratets kompetanse. Det strider også mot alminnelig rettsoppfatning.

Den kommende Stortingsmeldingen må klargjøre hvorvidt det skal være turisme og cruiseturisme på Svalbard, eller ikke. Den nåværende manglede sammenhengen mellom gjeldene politiske føringer og forvaltning oppleves som sakte kvelning, og er uholdbar.

Powered by Labrador CMS