Anmoder Sysselmesteren om å ikke bistå i valgarbeid

Utenriksdepartementet ønsker ikke at etaten bistår i forbindelse med valg i andre land.

Publisert

Det var 9. november at Sysselmesteren henvendte seg til Utenriksdepartementet. Utenlandske myndigheter hadde etterspurt bistand i forbindelse med gjennomføring av valg i deres land. Sysselmesteren lurte på hvordan de skulle stille seg til dette. Eksempelvis å ta imot stemmer på vegne av borgere som er bosatt på Svalbard, og som har stemmerett i andre land.

I slutten av april fikk Sysselmesteren svar på henvendelsen. Der anmodes de til å ikke bistå, fordi Utenriksdepartementet mener en slik involvering kan føre til situasjoner som, både av prinsipielle og praktiske grunner, vil være utfordrende å håndtere.

«Fra departementets side vil vi derfor anbefale at eventuelle fremtidige anmodninger avvises.»

Powered by Labrador CMS