800.000 kroner i foretaksstraff for brudd på våpenloven

Sysselmesteren har ilagt et fransk rederi en foretaksstraff på 800.000 kroner for brudd på våpenloven.

Deler av beslaget gjort av Sysselmesteren.
Deler av beslaget gjort av Sysselmesteren.
Publisert Sist oppdatert

Under ransaking av to av skipene til rederiet i sommer ble det avdekket at tre av rederiets skip hadde innført 50 våpen og en betydelig mengde ammunisjon til Svalbard uten nødvendig tillatelse fra politiet, skriver Sysselmesteren i en pressemelding.

- I tillegg til foretaksstraffen fikk rederiet inndratt 37 våpen og nesten 3.800 patroner som ble beslaglagt under ransakingene. I tillegg er det inndratt 130.000 kroner, som tilsvarer verdien av ytterligere 13 våpen, opplyser politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen hos Sysselmesteren.

- Størrelsen på reaksjonen gjenspeiler at dette er et graverende brudd på våpenloven, sier han.

Det tredje skipet

Rindal Fredriksen forklarer at selv om bare to skip ble kontrollert i Longyearbyen, så fant de dokumentasjon også for at enda et av rederiets skip hadde ulovlig skytevåpen ombord.

- Det ene skipet befant seg utenfor territorialfarvannet på tidspunktet for ransakingene. Politiet hadde opplysninger/dokumentasjon på at også dette skipet hadde innført våpen ulovlig, til sammen 13 skytevåpen, opplyser han til Svalbardposten.

Bakgrunnen for ransakingen av skipene var en bekymringsmelding fra Sysselmesterens våpenforvaltning. På bakgrunn av denne meldingen besluttet Sysselmesteren å opprette straffesak og iverksette etterforskning.

Inndragning av verdier

De 13 våpnene som ikke ble beslaglagt til en verdi av 130 ooo kroner.

- For de skytevåpnene som vi ikke beslagla har vi i medhold av straffeloven § 69 påstått inndragning av verdien av skytevåpnene. Verdien av disse utgjør etter vårt anslag minst 10.000 kroner per våpen. Det dreier seg som nevnt om 13 skytevåpen slik at det samlet sett utgjør kr. 130.000, sier politiadvokaten.

- Vi har dyktige og observante saksbehandlere i våpenforvaltningen som varslet politiet. Dette viser at systemet fungerer, sier politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen.

Foretaksstaffen og inndragningene er vedtatt.

Svalbardposten har tatt kontakt med rederiet, men de har foreløpig ikke svart på avisens henvendelser.

Powered by Labrador CMS