Terje Aunevik inn i styret til NHO Arktis

Som fast møtende medlem i NHO Arktis ønsker han å være med på å styrke samarbeidet mellom Svalbard og Nord-Norge.

Publisert

Korona-krisen har på mange måter synliggjort hvor sårbart næringslivet er. Svalbard har vært spesielt hardt rammet siden så mye er basert på reiseliv.

– Det er viktigere enn noen gang å jobbe for rammebetingelsene til de private bedriftene. NHO Arktis har hatt økende aktivitet på Svalbard over flere år. Å nå ha fått en kapasitet som Terje Aunevik fast inn i styret til NHO Arktis vil styrke vårt videre arbeid for fremtidens næringsliv på øygruppen, sier styreleder Adrianne Ubeda, Holm Shipping.

Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

Terje Aunevik er motivert for arbeidet som venter han.

– Solide arbeidslivsorganisasjoner er avgjørende for god samfunnsutvikling, og jeg synes NHO har utviklet seg fra å være en litt sånn klassisk arbeidsgiverorganisasjon til å bli en helhetlig samfunnsbyggeraktør. Dette trigger meg. Grenselandet politikk og næring synes jeg er veldig spennende å jobbe i, forklarer Terje.

Aunevik, som både er lokal venstrepolitiker og næringslivsleder, ser fram til et enda tettere samarbeid mellom Nord-Norge og Svalbard som fast møtende medlem.

– Aktiv næringsutvikling er helt avgjørende for bolyst. Folk må ha spennende jobber, for vi bruker en veldig stor del av tiden vår på arbeidsplassen. Derfor er også næringsutvikling i Arktis viktig. Noen ganger, eller ganske ofte faktisk, oppleves det som at Svalbard ligger for langt nord for nordområdepolitikken og vi står alene. NHO Arktis kan være med å bygge broer. Jeg tror det er bra for Nord-Norge – og Svalbard, at vi jobber tettere sammen. Her synes jeg NHO Arktis gjør en god jobb og jeg gleder meg til å kunne være med å bidra til å utvikle dette videre, sier han.

Powered by Labrador CMS