– Tragisk for hele byen

Lokalstyreleder Arild Olsen er sterkt preget av den tragiske ulykken der en mann omkom etter å ha blitt angrepet av isbjørn fredag morgen.

Lokalstyreleder Arild Olsen sier ulykken preger hele byen.
Lokalstyreleder Arild Olsen sier ulykken preger hele byen.
Publisert

– Dette er rett og slett kjempetragisk for alle. Vi jobber nå først og fremst med å ta vare på de som var nærmest hendelsen og bistår så godt vi kan, sier Olsen.

Hendelsen preger hele byen og det er sterke reaksjoner blant lokalbefolkningen. Det gjenspegler seg også i sosiale medier.

– Kunne noe vært gjort annerledes?

– Jeg kjenner ikke saken i detalj, men konstaterer det som har skjedd som en tragisk hendelse. Så får vi se hva det videre arbeidet og etterforskningen hos Sysselmannen resulterer i, sier han.

Lokalstyrelederen ble varslet om ulykken tidlig fredag morgen.

– Vi har rutiner for denne type hendelser. Vi bistår nå Syssselmannen. Vi har innlosjert de som var nærmest hendelsen og sørger for at de får hjelp og samtaler for å håndtere dette på en best mulig måte, sier Olsen.

Reiselivssjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, forteller om et destinasjonsselskap som er sterkt preget av hendelsen. Longyearbyen Camping er en av deres medlemsbedrifter.

– Vi er sterkt preget, som jeg tror hele reiselivet i Longyearbyen er. Det er en sterk og brutal påminnelse om hvor vi bor. Vi er så vant med å snakke om sikkerhet i terreng, men nå er det snakk om en isbjørn i umiddelbar nærhet. Det er nok en vekker for mange, sier han.

Brunvoll ønsker ikke å si noe om den konkrete hendelsen, annet enn at han føler med de berørte.

De har nå satt ned en krise-kommunikasjonsstab som tar i mot det som kommer av henvendelser. De har også tilbydd Longyearbyen Camping bistand.

– Skal turister på campingen føle seg trygge?

– Det passer seg ikke med spekulasjoner nå. Jeg kan ikke si noe om sikkerhet og tiltak, det må Sysselmannen gjøre sin vurdering på, sier han.

Powered by Labrador CMS