Utsetter åpning av lokalkontor

Nærings og fiskeridepartementet (NFD) har utsatt åpningen av lokalkontoret med to grunnforvaltere i Longyearbyen. Kontoret skulle åpne 1. april.

Staten eier all grunn i Longyearbyen. NFD har vedtatt å opprette eget kontor med to grunnforvaltere. Kontoret skulle åpne 1. april. Det er nå utsatt.
Staten eier all grunn i Longyearbyen. NFD har vedtatt å opprette eget kontor med to grunnforvaltere. Kontoret skulle åpne 1. april. Det er nå utsatt.
Publisert

I en pressemelding skriver de:

«På grunn av situasjonen knyttet til covid-19 med reise- og karantenerestriksjoner vil ikke grunnforvalterne i NFD være fysisk på plass i Longyearbyen fra første dag.

I tiden frem til grunnforvalterne er på plass i Longyearbyen vil Store Norske være NFDs stedlige representant, og gjøre de delene av jobben som man må være fysisk tilstede på øygruppa for å utføre. Alle e-poster og telefoner skal imidlertid gå direkte til NFD.

Når situasjonen knyttet til covid-19 er mer oversiktlig og kontrollert vil kontoret i Longyearbyen etableres som planlagt.»

Statlig grunn

Departementets kontor i Longyearbyen skal forvalte all statlig grunn på Svalbard. Staten eier 98,75 prosent av all grunn på Svalbard, inkludert all grunni Longyearbyen.

– Alle som ønsker å leie eller bruke statlig eid grunn på Svalbard må henvende seg til dette lokalkontoret. Der kan du blant annet søke om avtale for leie av statlig eid grunn på Svalbard i forbindelse med kjøp og salg av leiligheter og hytter på Svalbard, sier næringsminister Iselin Nybø.

De siste årene har Store Norske forvaltet grunnen på Svalbard for staten ved NFD. Fra 1. april skal NFD forvalte all statlig grunn på Svalbard selv. Endringen i grunnforvaltningen har lite å si for innbyggerne på Svalbard. Alle avgjørelser om bruk av statlig eid grunn på Svalbard har uansett alltid ligget hos staten ved NFD.

Powered by Labrador CMS