Vedtatt fredag:

Utvider Nordenskiöld Land nasjonalpark

Fredag ble utvidelse og navneendring på Nordenskiöld Land nasjonalpark ved Van Mijenfjorden vedtatt i statsråd.

VAN MIJENFJORDEN: Fjorden er den mest isdekte på vestsiden av Spitsbergen, og er levested for isbjørn, sel og andre arter som er avhengige av havis. Samtidig er den stadig mer trafikkert av turister og fastboende, og det er årsaken til ønsket om å verne den. De to svarte områdene langs land er Kapp Amsterdam til venstre og Svea til høyre.
VAN MIJENFJORDEN: Fjorden er den mest isdekte på vestsiden av Spitsbergen, og er levested for isbjørn, sel og andre arter som er avhengige av havis. Samtidig er den stadig mer trafikkert av turister og fastboende, og det er årsaken til ønsket om å verne den. De to svarte områdene langs land er Kapp Amsterdam til venstre og Svea til høyre.
Publisert

Nasjonalparken blir utvidet med 2.914 kvadratkilometer og navnet blir endret til Van Mijenfjorden nasjonalpark, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Med dette blir et av de siste fjordområdene på vestsiden av Svalbard som fremdeles har stabil sjøis, vernet. Dette er viktig for sårbare arter som trenger islagte sjøområder for å overleve, som ringsel og isbjørn, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Leveområder minsket drastisk

Departementet ga Sysselmannen i oppdrag å utarbeide et forslag til utvidelse av nasjonalparken, med formål å omfatte Van Mijenfjorden og landområdene rundt. Bakgrunnen er klimaendringene, som har ført til store reduksjoner i utbredelsen av sjøis på vestsiden av Svalbard. «Dette betyr at leveområder for isavhengige arter som ringsel og isbjørn har minsket drastisk», skriver departementet i pressemeldingen.

Klimaendringer og økt ferdsel

Av fjordene på vestkysten er det i Van Mijenfjorden en forventer at sjøisen vil holde seg lengst, også når klimaet blir varmere. En kan derfor forvente at denne fjorden får økt betydning som leveområde for ringsel og isbjørn i fremtiden. Det skaper behov for å skjerme dyrelivet mot forstyrringer og annen negativ påvirkning, mener statsråden.

– Regjeringens mål er at Svalbard skal være et at de best forvaltede villmarksområdene i verden. Det krever at vi setter i gang tiltak for å håndtere klimaendringer og det presset økende ferdsel tar med seg. Vern av Van Mijenfjorden og områdene rundt er en direkte respons på dette, sier Rotevatn.

Minister-besøk på Svalbard

Svea-ryddingen har gjort det mulig å inkludere også disse områdene i nasjonalparken.

– At det meste av de tidligere gruveområdene i Svea nå blir innlemmet i nasjonalparken, viser at restaurering av natur og økosystem fungerer. Tidligere har også det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn blitt restaurert og innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Vi er nå inne i FNs tiår for økosystemrestaurering. Disse to eksemplene viser at Norge tar sånn restaurering alvorlig og har vilje til å bruke ressurser på dette, sier ministeren, som kommer til Svalbard i slutten av måneden. Da skal han blant annet markere den offisielle åpningen av nasjonalparken.

Powered by Labrador CMS