Vedtok kullkraftens død

Lokalstyret vedtok tirsdag kveld å slutte med kullfyring.

KRAFTIG: Det nye reservekraftverket i forgrunnen, overtar etter planen energiforsyningen av Longyearbyen i løpet av 2023.
KRAFTIG: Det nye reservekraftverket i forgrunnen, overtar etter planen energiforsyningen av Longyearbyen i løpet av 2023.
Publisert

Lokalstyret vedtok tirsdag kveld enstemmig at dagens reservekraftverk skal overta Longyearbyens strøm- og fjernvarmeproduksjon innen høsten 2023. Dermed er det endelig fastslått, som det har vært snakk om lenge: Kullkraftverket skal stenge.

Da vil byen gå på diesel. Løsningen er midlertidig med en driftstid på maksimalt ti år. Deretter skal en permanent, ny og fortrinnsvis fornybar energiløsning være på plass.

Longyearbyen lokalstyre (LL) skal ifølge vedtaket investere 40 millioner i ombygging av diesel-kraftverket.

– Vi må heve taket, bygge ut og blant annet gi plass til et varmegjenvinningssystem for eksosen for å utnytte mest mulig av energien. Det vil øke effektiviteten i forbrenningen fra drøyt 40 til 90 prosent, forklarte energisjef Hans Normann i lokalstyremøtet.

I tillegg kommer en tidligere vedtatt batteripark, som vil gjøre energiløsningen mer stabil og fleksibel. Batteriløsningen skal også gjøre det mulig for Longyearbyens stadig flere solcelleanlegg å levere eventuell overskuddsstrøm dit. Batteriparken skal stå ferdig mot slutten av 2022.

– Vi er i disse dager i forhandlinger med batterileverandører, opplyser energisjefen.

Batterianlegget koster 48 millioner kroner. LLs andel av investeringen er 39 millioner kroner, resten er statsstøtte gjennom selskapet Enova.

Powered by Labrador CMS