Venstre om høringen:

– Verken trygt eller skapende

Leder i Svalbard Venstre, Terje Aunevik, kjenner ikke igjen Longyearbyens visjon i høringsforslaget om forskrift til opplæring og barnehagevirksomhet i Longyearbyen.

Innstramming: Leder i Svalbard Venstre, Terje Aunevik, reagerer på at høringen blir omtalt som en tydeliggjøring og presisering. – Derimot er det en innstramming, sier han.
Innstramming: Leder i Svalbard Venstre, Terje Aunevik, reagerer på at høringen blir omtalt som en tydeliggjøring og presisering. – Derimot er det en innstramming, sier han.
Publisert

– Longyearbyens visjon er unikt, trygt og skapende. Dette er verken trygt eller skapende. Muligens unikt, men jeg håper ikke det er denne type unik kjølighet vi nå skal bli kjent for, sier han.

Aunevik peker på at det forvaltningsmessig er enklere å drifte et samfunn med færre tilbud, men at det enkleste ikke alltid er det beste.

– Lokalstyret er ikke en Rema 1000-butikk. Faktisk er det sånn at det som er viktig oftest er vanskelig. Dette er en viktig og vanskelig debatt. Da er ikke løsningen å gå for de enkle valgene, mener han.

Vekker personlige følelser

Selv har Aunevik og familien bodd på Svalbard i 20 år. Svalbardposten har tidligere skrevet om sønnen hans Trym Aunevik, som har Downs syndrom og derfor måtte flytte ned etter ungdomsskolen for å fortsette sin skolegang.

– Vi har lært oss at svalbardpolitikken har mange og noen ganger urettferdige sider. Det er spesielle forhold og en del fastlandsgoder som ikke finnes her. Denne saken vekker personlige følelser, og jeg skal innrømme at uansett hvordan jeg leser høringsdokumentet så får jeg en vond klump i magen. Oppsummert er dette noe ganske annet enn det jeg forbinder med det varme og rause Longyearbyen-samfunnet, sier han.

Aunevik understreker at høringen handler om mer enn barn med spesielle behov. Venstre er blant annet sterkt imot å fjerne krav om kulturskole.

– Vi har gått til valg på å sikre en mer robust kulturskole fordi det er en kjempeviktig arena for mange. Det sendes helt feil signaler om essensen i det vi nå skal vedta er at det blir lettere å kutte tilbud for barn og unge, mener han.

Innstramming

Venstre har diskutert balansegangen mellom svalbardtraktaten og det faktum at hvem som helst kan flytte til Svalbard, satt opp mot rettighetene man har som norsk statsborger. Det er en vanskelig debatt som politikerne må tørre å ta, mener han.

– Det kan synes som at mange tror at traktaten automatisk gir full tilgang til det norske velferdssamfunnet. Sånn er det jo ikke – traktaten gir en ganske så unik mulighet til eksempelvis å drive enkelte typer næringsaktivitet, men det er noe annet enn sosiale rettigheter, sier han.

Høringen omtales som en tydeliggjøring og en presisering. Aunevik mener derimot at det blir en innstramming.

– Det er umusikalsk å hele tiden fremheve det robuste norske familiesamfunnet som et mål, men samtidig bedrive innstramming som rammer nettopp norske familier, sier han.

Aunevik savner ordet tilhørighet i debatten. Venstre mener det burde vektlegges når saker om tilrettelegging for barn og unge diskuteres.

– Det gjøres jo blant annet for rett til å eie hytter på Svalbard. Men altså ikke når det gjelder barn, understreker han.

Må åpne for skjønn

Venstre mener, i likhet med både Svalbard Arbeiderparti og Svalbard Høyre, at man skal ta vare på befolkningen som allerede er her så langt det er praktisk mulig.

– Vi må ikke bli så stram i regien at vi ikke tillater oss å kunne åpne for skjønn. Og når man velger å flytte opp hit bør man få helt klart for seg hvilke begrensninger som dette samfunnet har før man flytter opp, spesielt for barnefamilier som trenger skoleplass, sier han.

Partiet mener at det bør vurderes om midler kan følge personer i familier med tilhørighet til Svalbard, slik at ikke «kjølige økonomidiskusjoner» står i veien for gode løsninger.

– Det er veldig bra at denne saken gis mer tid. Vi synes egentlig at vi burde gitt den enda mer tid enn utsettelsen som er gitt. Dette er en veldig viktig debatt som kan endre måten vi driver Longyearbyen-samfunnet, og til det bør vi ha god tid. Det er utrolig viktig at folk engasjerer seg og vi ser frem til å høre på innspillene på folkemøtet, sier han.

Powered by Labrador CMS