Legionella: 

– Vi er ikke veldig bekymret

Smittevernoverlege Ole Tveiten ved Longyearbyen sykehus sier risikoen er lav for at noen skal bli smittet av legionella, men har noen råd om hva folk i byen bør gjøre - blant annet når de dusjer. 

Ole Tveiten er smittevernoverlege ved Longyearbyen sykehus. Han har testutstyr klart, om sykehuset mistenker at noen er smittet av legionella.
Publisert Sist oppdatert

Torsdag ble det klart at det var legionella i alle de ti vannprøvene Longyearbyen lokalstyre tok av drikkevannsnettet forrige uke. Fredag tar Longyearbyen lokalstyre nye prøver.

Smittevernoverlege Ole Tveiten ved Longyearbyen sykehus forteller at de ikke har hatt mistanke om smitte foreløpig.

Det er heller ingen som har fått påvist smitte i perioden fra Avinor først oppdaget legionella hos seg i 2021, og fram til nå.

– Dette er en sykdom med veldig liten risiko for å bli smittet, det er vanligvis sårbare grupper med nedsatt immunforsvar og eldre som kan bli rammet, sier Tveiten. 

Legionella:

Legionellose er en sykdom som forårsakes av legionellabakterien og som kan gi lungebetennelse. 

Luftsmitte (fjerndråpesmitte). Bakterien overføres ved å puste inn aerosoler fra varmt- eller kaldtvannssystemer, ofte forbundet med kjøletårn, dusjanlegg, boblebad og andre innretninger som avgir aerosoler. 

Bakterien smitter ikke fra person til person. Vanligvis er høy smittedose nødvendig for å gi sykdom, men ved nedsatt immunforsvar kan smittedosen være lav. De fleste som blir utsatt for legionellabakterier vil ikke utvikle sykdom. Barn og unge uten underliggende sykdom blir svært sjelden syke.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Har test-utstyr

Sykehuset har fått tak i utstyr for hurtigtesting, men det er ikke slik at folk med symptomer på luftveisinfeksjoner bør komme til sykehuset for å teste seg mot legionella.

– Vi har bare noen få tester, og kan bare teste om det er noen vi virkelig har mistanke til, sier smittevernoverlegen.

Personalet på sykehuset har hatt en gjennomgang, men de har ikke pasienter i risikogruppene liggende, som folk på respirator eller som er nyopererte.

– Vi er ikke veldig bekymret. Det er liten risiko for at noen blir smittet. Vi håper ingen blir smittet i det hele tatt, og sannsynligheten for at smitte skal få større omfang er ikke stor, sier han.

Prøvene av drikkevannet som ble sendt til fastlandet for analyse forrige uke.

Råd om dusjing

Tveiten har snakket med Helsedirektoratet flere ganger, og det rådet de har å gi til innbyggerne i Longyearbyen er knyttet til dusj. 

– Det er ikke farlig å drikke vannet, men man kan bli smittet ved å puste inn små dråper, sier han.

Om man skrur av dusjhodet, og dusjer med vann rett fra slangen er det mindre sjanse for at det blir små dråper i dusjrommet som man kan puste inn.

– Fram til vi vet mer om mengde smitte i vannet, og hvor den er, vil vi anbefale det, sier Tveiten.

Han har fått spørsmål om folk burde la være å dusje hjemme, men svaret er at helserisikoen ved at en hel befolkning ikke dusjer er større enn om de gjør det. 

Dette dusjhodet på flyplassen har filter som skal stoppe legionella-bakterien.

Det finnes også dusjhoder med filter som folk kan bestille fra fastlandet, om de ønsker det. De har en varighet på et par måneder.

Boblebad og luftfuktere

En annen anbefaling er at folk som må jobbe med høytrykksspyler bruker munnbind mens de spyler.

Ellers er boblebad og luftfuktere noe folk bør være observante på.

– Det er lurt å følge produsentens råd for rensing, men det kan være lurt å ikke bruke før vi vet mer om hvor mye smitte det er i vannet, smittekilden og hva vi kan gjøre med det, sier Tveiten.

Det finnes mange råd til hvordan man kan rense for eksempel dusjhoder, men det har trolig ingen hensikt å gjøre det i Longyearbyen i dag. 

– Først må vi få rensket opp i smittekilden i selve drikkevannet, sier Tveiten.

Må kartlegge risiko

Avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet forteller at det finnes mange måter å bekjempe legionella på, og at det er vanlig å hyre inn spesialister til dette. 

– Det første man gjør er å foreta en risikokartlegging hvor man måler temperaturer, tar en del oppfølgende prøver og lokaliserer mulige områder for vekst. Det vil spesielt være soner der temperaturene er gunstige, kombinert med lite eller ingen sirkulasjon på vannet og mye belegg i rørene, skriver han i en e-post til Svalbardposten. 

Han forklarer at tiltakene avhenger av kartleggingen, men som oftest er det en kombinasjon av rensing av rør, desinfeksjon (eventuelt kontinuerlig vannbehandling i visse bygg med høy risiko, som i f.eks. sykehus) og fysiske tiltak i rørnettet for å bedre temperaturforholdene. 

Gjennomspyling med varmtvann, filter på dusjene og/eller rensing av dusjhoder med jevne mellomrom er ting som man kan gjøre i egen bolig.  

– Hvor krevende blir det å bli kvitt bakterien?

– Det kommer helt an på hvor etablert bakterien er i systemet, og hvor treffsikre man er med tiltakene. I bygninger der risikoen er svært liten, for eksempel i kontorbygg, så vil man oftest ikke gjøre noen tiltak. I sykehus og boliger for eldre så vil man kunne vurdere mer offensive tiltak, svarer Bø.

Han råder folk til å følge med på informasjon og råd fra Longyearbyen lokalstyre. De støtter seg på nasjonale helsemyndigheter og får anbefalinger fra dem. 

Vann til cruiseskip

Fredag la en av årets første ekspedisjonscruiseskip til kai.

– Vil dere komme med noen anbefalinger til turister med nedsatt immunforsvar, eller reiselivsselskap?

– Om dette varer over tid må vi antagelig gjøre det. Jeg har et sterkt håp om at vi finner kilden og får stoppet dette. Risikoen er svært liten, men om dette blir mer langvarig må vi komme med mer spesifikke råd, sier smittevernoverlege Ole Tveiten ved Longyearbyen sykehus. 

Når det gjelder cruiseskip sier han at det ikke vil være lurt å pumpe vann med legionella inn på dem.

– Det må vi komme tilbake til om dette blir mer langvarig, sier Tveiten.

Svømmehallen og dusjanlegget i Svalbardhallen er fremdeles stengt som følge av legionella i vannet i Longyearbyen.

Råd fra Longyearbyen lokalstyre:

  • Unngå aerosoler (svevevann – små dråper)
  • Skru av luftfuktere
  • Skru av dusjhodet og dusj kun med slangen
  • Unngå høytrykksspyling
  • Ved mistanke om smitte, kontakt sykehuset
  • Bruk av munnbind ved dusjing og når du bruker høytrykksspyler, kan det redusere faren for å bli smittet.

Her finner man også råd til tiltak man kan gjøre hjemme.

Powered by Labrador CMS