Vil ha kraft som bærer seg

Ren energi, sier lokalpolitikerne, er det viktigste av FNs bærekraftsmål for Svalbard. Nå starter jobben med å gjøre innbyggerne like engasjerte som de selv er.

BÆREKRAFTIG: Politikerne vedtar utvalgte bærekraftsmål før nyttår. Fra venstre Stein-Ove Johannessen (H), Kristoffer Halvarp (Frp) og Elise Strømseng (Ap).
BÆREKRAFTIG: Politikerne vedtar utvalgte bærekraftsmål før nyttår. Fra venstre Stein-Ove Johannessen (H), Kristoffer Halvarp (Frp) og Elise Strømseng (Ap).
Publisert

Av FNs sytten mål for bærekraft er seks ekstra viktige for Svalbard.

– Ikke at det er noe galt med de 11 andre, alle er bra mål, sier leder av miljø- og næringsutvalget Stein-Ove Johannessen (H).

– Vi må forholde oss til rammebetingelsene for Svalbard-politikken og har endt med målsetninger som er spesielt aktuelle for lokalstyret, sier Ap-leder Elise Strømseng.

De valgte FN-målene handler kort fortalt om ren energi, anstendig arbeid, bærekraftige samfunn, bærekraftig forbruk, stanse klimaendringer og samarbeid for å nå alle disse målene.

Nye planer

Politikerne og administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre (LL) har jobbet med FN-målene gjennom året. Etter et politisk arbeidsverksted i september har resultatet blitt sluttbehandlet se siste ukene av alle sektorstyrene, med ytterligere kommentarer og utdyping. Det hele blir endelig vedtatt i årets siste lokalstyremøte 15. desember.

– Bærekraftsmålene blir førende for alle planer heretter. For eksempel har vi en samfunnsplan som skal rulleres. Det er klart målene har endret seg siden de ble laget, i 2013, sier Strømseng.

– Det er et veldig riktig tidspunkt å få på plass bærekraftsmålene, istemmer Johannessen.

De skal gjelde fram mot 2030.

Krav og medvirkning

Det kommer fra øverste hold, kalt nasjonale forventninger, at FNs mål om bærekraft skal gjennomsyre all planlegging. Også på Svalbard, selv om arealplanlegging foregår litt annerledes her. Svalbardmiljøloven er uansett sterk og klar om sitt hovedformål om å bevare et tilnærmet uberørt miljø.

– Men hva vil dette betyr for folk i praksis?

– Innbyggerne skal få være med å bestemme, sier Strømseng.

– Næringslivet skal vise at de jobber med å nå bærekraftsmål. Det blir blant annet et kriterium for å få skjenkebevilling at man jobber med minst to konkrete bærekraftsmål, sier Johannessen. Og legger til at mange bedrifter er godt i gang allerede.

Politikerne anbefaler alle gå til nettsiden «verdensviktigstemaal» for å lære mer og ta en test som indikerer hvilket av FNs bærekraftsmål som er viktigst for deg.

Mange muligheter

Politikerne har besøkt Asker kommune, forteller de, hvor de lærte mer om hvordan man engasjerer folk flest i ulike sammenhenger.

Innbyggermedvirkning. Det blir veldig viktig fremover, sier Johannessen.

– Men hvordan?

– Det kan være alt fra fakkeltog til nettmøter. Innbyggerpanel og digital forslagskasse er gode eksempler. Dette skal inn i handlingsprogrammet, svarer Strømseng.

FAKTA:

FNs bærekraftsmål for Svalbard:

  • Ren energi for alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

For oss betyr det: LL sikrer tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for lokalsamfunnet.

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

For oss betyr det: LL skal jobbe for et anstendig arbeidsliv, økonomisk vekst og innovasjon, og vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.

  • Bærekraftige byer og samfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

For oss betyr det: Longyearbyen er en bosetning som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig.

  • Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

For oss betyr det: LL skal legge til rette for bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

  • Stanse klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

For oss betyr det: LL må bidra til å begrense de globale menneskeskapte klimaendringene og Longyearbyen skal være et fyrtårn/foregangssamfunn for klimavennlige løsninger.

  • Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For oss betyr det: LL skal styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og styrke det lokale partnerskap for bærekraftig utvikling. Samarbeid er en forutsetning for å nå de andre målene. Lokalstyre må ha med seg innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

Powered by Labrador CMS