Vil kjempe videre for flerbrukshall

Svalbard Turn-leder Nina Lines vil løfte behovet for ny flerbrukshall tilbake på den politiske agendaen.

Longyearbyen lokalstyre jobber med å se på hele området rundt skolen som et oppvekstsenter hvor skole, barnhage og idrett ses under ett. Behovet for en flerbrukshall, som har vært et tema i mange år, er fortsatt stort, og kan muligens få plass i dette området.
Longyearbyen lokalstyre jobber med å se på hele området rundt skolen som et oppvekstsenter hvor skole, barnhage og idrett ses under ett. Behovet for en flerbrukshall, som har vært et tema i mange år, er fortsatt stort, og kan muligens få plass i dette området.
Publisert
Svalbardhallen har ikke mer kapasitet, noe som går utover idrettstilbudet man kan tilby barn og voksne i Longyearbyen.
Svalbardhallen har ikke mer kapasitet, noe som går utover idrettstilbudet man kan tilby barn og voksne i Longyearbyen.

– Hallen vi har i dag er fullbooket, så en ny flerbrukshall er absolutt et tema for Svalbard Turn. Vi har hatt møter med politiske partier hvor dette har vært nevnt, og vi håper de skal løfte det frem igjen, sier Lines.

Behovet for en flerbrukshall har i mange år vært et tema, uten at noe har skjedd. Lines mener det vil være mulig å spille på lag med næringslivet, departementene og eventuelt UNIS om det blir en fremtidig utbygging der.

– En flerbrukshall vil kunne brukes til mer enn idrett. Kanskje mangler man den store flaten til å ha messer og konferanser i Longyearbyen, som vil åpne for nye muligheter. Tanken er også at det skal bli mer forskning her, så kanskje kommer det flere studenter, sier Lines, og fortsetter:

– Hallen er veldig presset, og den begynner å bli gammel. Vi vil nok merke i årene som kommer at den er langt over 20 år gammel, og det kan skje at den ikke vil være like tilgjengelig i perioder dersom man må drive vedlikeholdsarbeid. Det å opprettholde et tilbud til folk har mye å si for trivsel og bolyst.

– Ikke noe unikt
Vidar Arnesen, som leder fotballgruppa i Svalbard Turn, mener at hvis det er et sted i Norge en flerbrukshall vil komme til nytte, er det i høyeste grad i Longyearbyen.

– Vi har en kort sommersesong hvor man kan bruke utefasilitetene, og på sommeren er ofte barna borte. Høsten og mørket kommer tidlig, og på våren er det is på banen ute til mai. Det finnes mange relativt små tettsteder i Norge som har flerbrukshall, og det ville ikke vært noe unikt om det kom en her også, sier Arnesen.

Han mener kapasiteten i Svalbardhallen per i dag for lengst er sprengt, noe som særlig går utover barn og unge.

– De har et behov for å bruke hallen i kjernetiden mellom klokka 16.00 og 20.00 på kvelden. Situasjonen i dag resulterer i at aktiviteter som barna ønsker mer av ikke blir mulig for oss å tilby. Flytter man opp hit med barn som har veldig stor interesse for en idrett, blir den dempet av å komme hit. Den gjengen jeg trener i fotball, som er fra 6. trinn til 8. trinn, vil ha en treningsmengde på tre til fem ganger i uka på fastlandet, men her kan vi ikke tilby de mer enn to treninger, sier Arnesen.

– God investering
Han presiserer at han uttaler seg som leder for fotballgruppa, og at det ofte er slik at man «prater for sin egen syke mor», men Arnesen mener en eventuell flerbrukshall vil kunne gagne andre aktiviteter også.

– Den kan bli et samlingspunkt. Hvis det er en hensikt å ha et tilbud til familier med barn og voksne så mener jeg en flerbrukshall vil være en god investering.

Terje Aunevik, som representerer Venstre i Longyearbyen lokalstyre, var i høst i møte med Svalbard Turn. Han presiserer at temaet ikke har vært formelt behandlet innad i partiet, men sier seg villig til å jobbe for å få til et forprosjekt som ser på mulighetene.

– Det verste jeg vet med prosjekter er når de blir skutt ned før man får diskutert dem ordentlig. Jeg mener det vil være viktig å bruke tid på et forprosjekt så man vet hvilke muligheter en slik flerbrukshall vil kunne gi, sier Aunevik.

Utenom idretten trekker Aunevik frem messehall for reiselivet, beredskapshall for søk og redning i forbindelse med store ulykker, samt at skolen og barnehagene kan ha nytte av en slik hall.

– I tillegg ønsker vi et godt familiesamfunn i Longyearbyen. Da må vi også investere og prioritere ting som gjør det attraktivt for familier å bli her. En flerbrukshall kan være en slik sak, sier Aunevik og fortsetter:

– Så er det de som tenker «oi, det blir kjempedyrt», men jeg synes man først bør tillate seg å diskutere hvilke muligheter det vil gi, hvilke aktører man kan få med og hvordan man skal få det finansiert.

I dag nedbetales lånet på Longyearbyen Kulturhus med korkpenger. Aunevik trekker frem det som en mulighet ved finansiering av en eventuell flerbrukshall.

– Korkpengeordningen er en fantastisk ordning, og det å dedikere et fast beløp til nedbetaling av en flerbrukshall på lik linje som kulturhuset er kanskje noe man kan videreføre.

Korkpenger
Roger Zahl Ødegård, som har ansvar for idrett og kultur i Longyearbyen lokalstyre (LL) bekrefter at kapasitaten i Svalbardhallen er sprengt.

– Vi fyller ut alle timene. Det er fullt, sier Zahl Ødegård.

Han forteller samtidig at LL er i gang med et arbeid som skal se på hele området rundt skolen som et oppvekstsenter.

– Der vil en eventuell hall kunne inngå. Vi skal se på hele oppvekstaspektet, og sette barnehage, idrettsanlegg og skole i sammenheng. Siden 2009 har vi ment det har vært behov for mer areal på dette området, sier Zahl Ødegård.

Han forteller at man sparte opp i flere år på korkpengefondet, slik at man hadde et betydelig fond i 2010 hvor en del av kostnadene på det da nye kulturhuset ble nedbetalt.

– Det kan man vurdere å gjøre med en flerbrukshall også.

I følge Zahl Ødegård var restlånet på kulturhuset per 31.12.2016 på 12,6 millioner kroner. Avdrag og renter utgjør cirka 1,8 millioner kroner i året. Etter planen vil Kulturhuset være nedbetalt i juni 2031.

Planavdelingen i LL venter fortsatt på en prosjektbestilling fra høyere opp i administrasjonen før de kan gå i gang med arbeidet med en mulighetsstudie for nytt oppvekstområde.

Powered by Labrador CMS