Vil samle boligmasse hos Statsbygg og Store Norske Boliger

Regjeringen vil redusere antall boligforvaltere i Longyearbyen for å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier i en pressemelding at regjeringen ønsker en bedre forvaltning av boligmassen i Longyearbyen.
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier i en pressemelding at regjeringen ønsker en bedre forvaltning av boligmassen i Longyearbyen.
Publisert

Det skriver de i en pressemelding i dag, tirsdag. Det tas sikte på at boligmassen samles hos Statsbygg og Store Norske Boliger.

– Boligpolitikken er et godt virkemiddel for å videreutvikle Longyearbyen som et levedyktig lokalsamfunn i samsvar med målene i svalbardpolitikken. Målet er å sikre boliger til de offentlig ansatte og bidra til en god forvaltning av boligmassen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Staten har innledet dialog med Unis, med sikte på overtakelse av deres boliger. I tillegg er de i dialog med Longyearbyen lokalstyre, for å vurdere om deres boliger også bør tas over av staten. Det arbeides også for at de rasutsatte studentboligene i Nybyen skal saneres.

– Det er viktig at folk som bor i Longyearbyen kjenner seg trygge, og at boligene har en akseptabel standard, sier Mæland.

«En viktig del av svalbardpolitikken er at samfunnet ikke skal vokse ut over dagens nivå. Det legges derfor ikke opp til vekst i den samlede boligmassen i Longyearbyen. Eventuell utskifting av boliger bør løses gjennom transformasjon og fortetting, ikke ved å ta ubebygde arealer i bruk.

Det private boligmarkedet er stramt. Boligsituasjonen for private bedrifter og privatpersoner i Longyearbyen har ikke vært del av gjennomgangen av boligmassen som nå er gjort. Store Norske Boliger skal fortsatt kunne leie ut boliger til arbeidsgivere i privat sektor dersom det er kapasitet til det.», heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS