Vil utvide skyteforbudssonen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår ny forskrift om skyteforbud på Svalbard. Departementet tar sikte på at forskriften trer i kraft fra 1. august i år.

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.
Publisert

I lys av samfunnsutviklingen på Svalbard de senere år, med økt ferdsel i og rundt de bebygde områdene, er det nå nødvendig å justere regelverket, skriver de i høringsbrevet. Forslaget er utarbeidet etter innspill fra Sysselmannen.

Må tilpasses dagens behov

Rypejakten på Svalbard, som varer fra 10. september til 23. desember, innebærer at det i samme områder og tidsrom også er stor friluftsaktivitet. Departementet mener derfor at regelverket om skyteforbud må tilpasses dagens behov og skille bedre mellom områder der skytevåpen brukes til jakt, herunder prøveskyting, og områder der folk bor eller oppholder seg.

I dag er det skyteforbud på Svalbard i og rundt Longyearbyen, på Adventfjorden og nærmere enn 500 meter fra bygninger og anlegg i Adventdalen.

Nye forbudssoner

Disse hovedendringene foreslås:

Gjeldende skyteforbudssone rundt Longyearbyen utvides.

Nye skyteforbudssoner opprettes i Barentsburg inkludert Vannposten, og i Pyramiden.

Sonene vil fremgå av kart som inngår som en integrert del av forskriften istedenfor tekstlig angivelse av sonen, slik det er etter gjeldende forskrift. Forskriftsfestede kart over de aktuelle skyteforbudssonene vil etter departementets vurdering gjøre reglene mer tilgjengelige og brukervennlige for publikum.

Dagens forbud mot bruk av skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter til skip og andre fartøyer på Adventfjorden, og til enkelte typer installasjoner rundt Longyearbyen og i Adventdalen, gjøres til generelle regler som vil gjelde for hele Svalbard.

Fristen for å sende inn høringssvar er 10. juli.

Powered by Labrador CMS