Vurderer flere Svalbard-lover

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har igangsatt et arbeid for å vurdere om flere av dagens lover på arbeidslivsfeltet skal gjelde også på Svalbard.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har igangsatt et arbeid for å vurdere om flere av dagens lover på arbeidslivsfeltet skal gjelde også på Svalbard.
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har igangsatt et arbeid for å vurdere om flere av dagens lover på arbeidslivsfeltet skal gjelde også på Svalbard.
Publisert

Det fremkommer i et dokument Svalbardposten har fått tilgang til, adressert til Sysselmannen og Arbeidstilsynet. Bakgrunnen for brevet er oppfølgingen av tiltak i regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard, som ble lagt frem i fjor. Et av områdene det fokuseres på i strategien er arbeidsliv.

«Som det omtales i strategien, har næringsstrukturen i Longyearbyen de siste ti årene blitt mer variert, og antallet innbyggere og sysselsatte har økt», skriver ASD til Svalbardposten.

De skriver videre at antallet ad-hoc- og sesongbaserte aktører kan medføre forskjeller i arbeidsvilkårene de ansatte i de berørte næringene har, da mange av disse ikke er en del av det organiserte arbeidslivet.

«Det er utfordringer i enkelte bransjer og virksomheter på Svalbard, blant annet knyttet til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet», skriver de.

Allmenngjøringsloven og ferieloven er ikke gjort gjeldende for Svalbard. Departementet vil derfor vurdere hvilke konsekvenser en eventuell gjennomføring av flere lover vil medføre. I forbindelse med arbeidet ber de om Arbeidstilsynets og Sysselmannens innspill. De ønsker tilbakemeldinger på eventuelle særlige utfordringer eller problemstillinger som bør tas hensyn til i vurderingene, og på faktiske opplysninger knyttet til arbeidstakernes rettigheter og arbeidsforhold på områdene i dag.

ASD skriver at de har vurdert de to nevnte lovene som særlig relevante, men ønsker også innspill til om Arbeidstilsynet eller Sysselmannen vurderer andre lover eller forskrifter som aktuelle.

De ønsker en tilbakemelding fra Sysselmannen og Arbeidstilsynet innen 26. august.

Powered by Labrador CMS