Regjeringen vil stramme inn:

Vurderer ulike former for ferdselsforbud

Målet er å styrke vernet av den unike og sårbare svalbardnaturen og kulturminnene på øygruppen.

Fra skutertur i Adventdalen.
Fra skutertur i Adventdalen.
Publisert

Det skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Målene for miljøvernet på Svalbard står fast. Fauna, flora og kulturminner skal bevares tilnærmet urørt. Men klimaendringer og økt ferdsel truer det sårbare, arktiske miljøet. Skal vi verne ett av de best forvaltede villmarksområdene i verden, må vi styrke miljøregelverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren og Sysselmannen om å utarbeide et forslag til innskjerpinger i miljøregelverket for Svalbard. Miljødirektoratet skal lede dette arbeidet, og målet er å sende ut et høringsnotat i løpet av 2020.

Tiltakene som skal vurderes er ulike former for ferdselsforbud, innskjerping av reglene om forstyrring av isbjørn og regulering av avstand for andre arter enn isbjørn. Det skal også vurderes endringer i motorferdselregelverket og regulering av andre former for ferdsel som kan påvirke natur og kulturminner.

Klima- og miljødepartementet skal også utrede et generelt forbud mot tungolje på Svalbard, og vurderer tilpasninger i regelverket om størrelsesbegrensninger på skip. I dag er det et forbud mot å bruke tungolje innenfor de store naturreservatene og nasjonalparkene på Svalbard, og det er regler om at skip ikke kan ha mer enn 200 passasjerer om bord i naturreservatene i øst.

– Den samlede belastningen av ferdsel på Svalbard er nå så stor at det er viktig å se på miljøregelverket på nytt for å styrke vernet av natur og kulturminner. Det er en stor, men helt nødvendig oppgave vi har gitt direktoratene og Sysselmannen, sier Rotevatn.

Powered by Labrador CMS