Næringsstrategien for Svalbard:

Regjeringen vurderer sterkere regulering av cruiseturismen

Regjeringen vil kartlegge utfordringene rundt beredskap og sikkerhet som følger av økt skipstrafikk på Svalbard, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

CRUISESKIP: Regjeringen varsler at de vil vurdere å innføre begrensninger for cruiseturismen. Bildet er fra sankthanshelgen i år, da over 5.000 cruiseturister besøkte Longyearbyen samtidig.
Publisert

Det er i første rekke den økte cruiseskipstrafikken de ønsker å kartlegge. Reguleringer av cruiseturismen kan være et mulig resultat av kartleggingen.

Nyheten ble kjent i forbindelse med at regjeringens næringsstrategi for Svalbard ble offentliggjort torsdag kveld. I strategien vektlegger regjeringen at de ønsker å støtte oppunder en ansvarlig og bærekraftig reiselivsnæring.

De siste årene har det sjøbaserte reiselivet vokst, men Svalbards geografiske beliggenhet, store avstander og krevende klima gir særskilte sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

– Vi må derfor ta en fot i bakken, og se på om vi er tjent med at utviklingen fortsetter i samme tempo og i den retningen vi nå ser. Vi vil vurdere om det er behov for ytterligere forebyggende tiltak, som for eksempel regulering av cruiseturismen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Rederienes ansvar også

Beredskaps- og redningstjenesten har blitt styrket de siste årene, sist gang da det ble bestemt at Polarsyssel skal være på Svalbard også i desember. Regjeringen poengterer nå at det finnes grenser for hva redningstjenesten kan utrette.

– Det er like viktig å spørre seg hvilket ansvar rederiet og kapteinen om bord har når man velger å ferdes alene i krevende farvann og under krevende forhold knyttet til drivis og vær, sier Smines Tybring-Gjedde.

Den lokale beredskapen på Svalbard er ikke dimensjonert for å håndtere større eller samtidige hendelser over tid. Forebyggende tiltak for å redusere risikoen for ulykker vil ofte være den mest effektive tilnærmingen.

Regjeringen er ikke alene om å mene dette blant rikspolitikerne.

Miljøet og lokalsamfunnet

Reiselivsaktivitet på Svalbard er ikke bare en utfordring for beredskapen, men også for miljøet og for kapasiteten på helsetjenester og infrastruktur i Longyearbyen, mener Justis- og beredskapsdepartementet. Dette er blant årsakene til at sentrale myndigheter nå ser nærmere på hvilke konsekvenser utviklingen av reiselivet får både for miljø, arbeidsvilkår i reiselivsnæringen og Longyearbyen.

Powered by Labrador CMS