Vil ha tungoljeforbud og størrelsesgrenser for cruiseskip

Regjeringen vurderer nå å la tungoljeforbudet gjelde hele Svalbard. De vurderer også størrelsesbegrensninger på skip i verneområder.

SÅRBART: Regjeringen vil nå utvide tungoljeforbudet til å gjelde hele Svalbard. I dag er dette forbudt å bruke i verneområder. Bildet er tatt i sankthanshelgen i år, da fem cruiseskip besøkte Longyearbyen samtidig.
Publisert

Om Svalbard skal bevares som et attraktivt reisemål også i fremtiden, må ferdselen reguleres, skriver regjeringen i en pressemelding mandag ettermiddag.

De vurderer en rekke tiltak som kan beskytte Svalbards sårbare villmarksnatur: Utvidelse av tungoljeforbudet, begrensninger knyttet til størrelse på skip, strengere regler om forstyrrelse av isbjørn, og ilandstigning i sårbare områder.

– Vi har kartlagt utfordringene utviklingen i reiselivet medfører for miljø, sikkerhet og beredskap. Regjeringen vil også utrede muligheten for å kunne begrense omfanget av reiselivsaktiviteten på øygruppen av beredskaps- og sikkerhetsmessige hensyn, sier svalbard- og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i pressemeldingen.

I næringsstrategien for Svalbard, som regjeringen kom med i oktober, tok de til orde for de samme tiltakene. Den gang nevnte de at en kartlegging av cruiseturismen var nødvendig før de foreslo tiltak. Kartleggingen er nå gjennomført, skal vi tro ministeren.

Les også om stortingspolitikeren som i sommer forslo å innføre størrelsesbegrensninger for cruiseskip.

Store endringer

Cruisetrafikken på Svalbard har økt betydelig de siste ti årene. På grunn av stor avstand til beredskapsressurser er forebyggende tiltak for å redusere risikoen for skipsulykker det mest effektive. Her må miljø og sikkerhet ses i sammenheng. Store cruiseskip benytter ofte tungolje som drivstoff. En ulykke med utslipp av tungolje kan få uopprettelige miljøkonsekvenser, og det vil være særlige utfordringer knyttet til en oljevernaksjon og opprydding, mener regjeringen.

Dagens regelverk ble utarbeidet i en tid da ferdselen var betydelig mindre enn i dag, og klimaendringene var på et annet nivå.

– Det er nå nødvendig å beskytte villmarksnaturen og kulturminneverdiene på Svalbard mot den økte samlede belastningen fra både reiselivet og fra klimaendringene. Jeg vil derfor vurdere flere hensiktsmessige og målrettede tiltak for å beskytte dyreliv, natur og kulturminner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

«Viking Sky»

Også regjeringen erkjenner at det er grenser for hva redningstjenesten kan utrette, selv om beredskapen er styrket de siste åra. Aksjonen med å evakuere skipet «Viking Sky» er en type hendelse man frykter på Svalbard.

– Hendelser som dette utløser diskusjoner om vi har god nok beredskap. Men det er like viktig å spørre seg hvilket ansvar rederiet og kapteinen om bord har, når man velger å ferdes alene i krevende farvann og under krevende forhold knyttet til drivis og vær, sier Smines Tybring-Gjedde.

Powered by Labrador CMS