Leserinnlegg:

Ekspedisjonsturister rydder Svalbards strender

I snart to tiår har ekspedisjonsturister engasjert seg i strandrydding på Svalbard. En ny og etterlengtet sesong står for døren etter to år med pandemi, med ekspedisjonsledere og gjester klare til å fortsette kampen mot marin forsøpling på Svalbard.

Søppelrydding: Marin forsøpling er en av våre største miljøutfordringer, ifølge Arktisk råd. Turister som rydder er et viktig bidrag, her fra en aksjon i Hamiltonbukta, 2018.
Publisert Sist oppdatert

Et spørsmål som har meldt seg, er om de nye reguleringsforslagene fra Miljødirektoratet vil sette kjepper i hjulene for turismens bidrag til strandrydding på Svalbard. Vedtas forslaget kan det være et avgjørende vendepunkt i arbeidet med å bekjempe plastforsøpling på Svalbard.

De nye reguleringsforslagene vil kunne medføre store begrensninger for ilandstigning, og dermed sette en effektiv stopper for strandrydding. I nesten to tiår har passasjerer på ekspedisjonscruise hjulpet til med det viktige oppryddingsarbeidet på Svalbard i dette arbeidet som AECO har koordinert i samarbeid med Sysselmesteren på Svalbard og med støtte fra Svalbards Miljøvernfond. Dette har gitt gode og viktige resultater, og det vil være et stort tilbakeskritt hvis arbeidet må stoppes som følger av nye reguleringer.

Nye tiltak og lokalt samarbeid

Strandryddingene ble utvidet med flere aktiviteter rettet mot bekjempelse av marin forurensing da AECO, med finansering fra Svalbards Miljøvernfond og Klimadirektoratet, lanserte sitt «Clean Seas» prosjekt i 2018. I dette prosjektet har målet vært å betydelig redusere bruken av engangsplast om bord på cruisefartøy, øke innsatsen på strandrydding, samarbeide med forskningsmiljø, øke kunnskapen blant besøkende og dele erfaringer med andre.


AECO har hatt samarbeid med FNs Miljøorganisasjon og en rekke andre partnere. Gjennom Clean up Svalbard forum, et samarbeidsforum for lokale aktører involvert i strandrydding på Svalbard har Sysselmesteren, Longyearbyen lokalstyre, Visit Svalbard, Svalbard Turn - Aktiv i friluft, Hurtigruten Svalbard, Coop Svalbard og Svalbards Miljøvernfond samarbeidet og koordinert innsatsen

Skadepotensialet redusert og holdninger påvirket

Anslagsvis har opp mot 100 tonn strandsøppel blitt plukket av ekspedisjonscruiseturister fra strender på Svalbard. Det er 100 tonn som dyr ikke lengre kan skade seg på, og 100 tonn som ikke har endt opp som mikroplast i havet og som ikke er gått inn i næringskjeden til dyr, fugler og mennesker. Det har også medført at de strender som har hatt kontinuerlig rydding, har fremstått som rene, i alle fall frem til Corona-pandemien satte en stopper for rydding de to siste årene.

For mange besøkende blir en tur til Arktis en anledning til å reflektere over noen av de mest presserende miljøutfordringene i vår tid. Når de går i land på Svalbards avsidesliggende strender, blir de ofte møtt med synet av marint søppel istedenfor uberørt natur. Slike inntrykk setter tanker og følelser i sving, og er viktig holdningsarbeid i tillegg til den faktiske innsatsen de legger igjen.

Fremhevet internasjonalt

Clean Seas prosjektet, Clean up Svalbard og samarbeidet mellom de lokale aktørene har vært presentert verden over, fremhevet i en rekke artikler og har vunnet miljøpris. Prestisjetunge institusjoner har latt seg imponere av hva man har fått til på Svalbard. En artikkel fra anerkjente Harvard Universitet illustrerer dette godt, og tar for seg politikk og handling for å forhindre forurensning i Arktisk farvann. Her fremheves samarbeidet mellom Sysselmesteren på Svalbard og reiselivsnæringen som den viktigste suksessfaktoren i dette arbeidet.

Ferdselsbegrensninger som rammer miljøet

Det er et stort paradoks dersom norske miljøvernmyndigheter innfører så store ferdselsbegrensninger på Svalbard at det viktige strandryddingsarbeidet turismen bidrar til stopper opp. Det er ingen måte å erstatte denne store innsatsen uten at det involverer betydelige ressurser og finansiering. Det har vært 20 år med kontinuerlig strandrydding uten andre kostnader enn mottak av avfall i Longyearbyen. Det er også eksepsjonelt godt eksempel på hvordan samarbeid mellom myndighet og næring, og andre aktører kan avhjelpe miljøutfordringer.

Vi håper derfor at miljømyndighetene ikke tar det alvorlige skrittet å stenge det meste av Svalbard for ilandstigning fra ekspedisjonscruiseturister og derav stoppe dette viktige arbeidet for miljøet på Svalbard.

Kontaktperson

Melissa Nacke, environmental specialist, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators melissa@aeco.no | telefon: +47 465 00 675 |

Artikkelforfatteren: Melissa Nacke, miljøspesialist i AECO.
Powered by Labrador CMS