Leserbrev:

Miljø, cruise og havneutvikling

Leserinnlegg, Terje Aunevik, Svalbard Venstre

Publisert

Med vekst i cruisetrafikken og økt klimafokus er det flere som undres over at det legges opp til mer havnekapasitet.

Havneprosjektet, som er lagt inn i Nasjonal Transportplan, er ikke en tilrettelegging for store cruiseskip, men gjelder en flytekonstruksjon som skal fylle et bredt behov for byen. Her skal det legges til rette for 12-passasjerbåtene, dagsturtrafikken, ekspedisjonscruise, kystvakt/oppsyn, forskningsskip, fiskefartøy og lignende. I tillegg er det planer om fasiliteter oppe på kai-dekket, og nede i konstruksjonen som kobler forskning, reiseliv, logistikk og beredskap tettere sammen.

Tilrettelegging for store cruiseskip er ikke prioritert.

Svalbard Venstre vil at reiselivet bidrar med inntekter inn til lokalsamfunnet, derfor ønsker vi å bruke prising som verktøy for å styre trafikken, fremfor rene forbud. Vi er tilhenger av at utslipp skal koste, og at avgifter skal skyve en utvikling i ønsket retning.

For besøkende skip kan en modell være å prise anløpene her oppe etter Environmental Port Index (EPI), der skipene avgiftsbelegges etter hvor mye skipene slipper ut, i stedet for vanlig størrelsesprising.

Forrige uke fikk vi også tallenes tale på hva cruise betyr økonomisk for lokalsamfunnet. I dag omsetter cruisebransjen for rundt 110 millioner kroner. Målt pr passasjer er det de mindre skipene som legger igjen mest, og det er også det markedet som vokser. Havna vil tjene mer om vi får flere av disse til kai, i stedet for at de ligger på anker som i dag.

For de store skipene vil det bli dyrere å komme allerede neste sesong, for enkelte av de største dobles havneavgiftene - og dermed vil inntektene til lokalsamfunnet øke tilsvarende.

Vi mener bestemt at dette tallet kan økes ytterligere for hvert skipsanløp. Kanskje spesielt for de store skipene. Det krever at politikk og næring jobber sammen, med lokal verdiskaping og økt miljøfokus som mål.

Det skal vi i Svalbard Venstre jobbe godt med, og i programmet vårt finner du konkrete saker om havnepriser, lokalt «parkvesen» og økning av miljøgebyrer.

Terje Aunevik

Lokalstyrelederkandidat Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS