Leserinnlegg:

Vekst skaper behov for tilrettelegging og reguleringer

Artikkelforfatterne mener det er på tide å sette en fot på bremsen for å tilrettelegge, regulere og tilpasse.

Elise Strømseng og Arild Olsen, begge AP ser behov for å regulere både cruise- og skutertrafikkk.
Elise Strømseng og Arild Olsen, begge AP ser behov for å regulere både cruise- og skutertrafikkk.
Publisert

De siste årene har samfunnet på Svalbard endret seg, og vi er nå midt i en stor omstillingsfase. Det er på tide å få på plass løsninger som gjør at både lokalbefolkning, tilreisende og næring fungerer bedre sammen i samme by. Det er etablert og utviklet et godt samarbeid mellom Visit Svalbard og myndighetene og man har derigjennom fått adressert mye og løst endel i fellesskap, men det er fremdeles mer å ta tak i.

I vintersesongen plages mange av mye støy og scootertrafikk nær bo-områdene og sentrum. Helt konkret bør vi nå avsette midler til bedre og tydeligere scootertraseer i byen. Slik kan vi redusere scootertrafikk rundt hushjørner og langs skolevei. Vet egentlig alle at hovedleden er i elveleiet? Det er ikke særlig tydelig, verken for tilreisende som leier seg en scooter eller lokalbefolkningen.

Den kommersielle scooterparkeringen må flyttes til egnede lokaliteter, gjerne utenfor byen, slik at man 1) reduserer behov for at flere scootere enn nødvendig må krysse hovedveien, 2) unngår at turoperatører parkerer større biler langs hovedveien (vei 300, 50-sone) i korte perioder for å slippe av turister som skal på scootertur, og sist, men ikke minst 3) reduserer belastningen den økte scooter aktiviteten i bynære områder medfører for lokalbefolkningen.

Sommersesongen har også sine utfordringer, og her er det, i tillegg til økte gebyrer på store cruiseskip, på tide å sette et tak på antall cruiseanløp. Flere byer i Norge har gjort dette eller vurderer å gjør det samme. Dette forankres ikke bare i mengden turister vi ønsker å ha i byen på gitte tidspunkt, men også de miljømessige og beredskapsmessige forholdene som vi som bor på Svalbard bør- og må ta innover oss. Kanskje må man på sikt gjøre en vurdering av det totale antallet turister som ankommer Longyearbyen.

Vi må også få på plass tiltak som gjør at det er de helårlige reiselivsbedriftene, fortrinnsvis medlemmer i Visit Svalbard, som opererer turistbransjen på 78ograder nord. Ikke sesongbetonte operatører som legger igjen lite sosial kapital og ikke bidrar inn i familiesamfunnet. Det er et tankekors at det bare er 30 av 130 registrerte turoperatører som er medlemmer i Visit Svalbard og dermed tar del i og har fokus på det arbeidet som legges ned der.

På vegne av lokalbefolkningen minner vi alle parter på det som Masterplanen for reiselivet på Svalbard sier: «Et bærekraftig reiseliv fokuserer ikke bare på fordelene for de reisende, men også reiselivets innvirkning på mennesker på stedene som besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn (s. 22 i Masterplan for Svalbard 2015-2025). Slik sett er det lov å sette en fot på bremsen nå for å tilrettelegge, regulere og å tilpasse - slik at også dette momentet ivaretas og vi unngår saker som de vi har sett i media de siste ukene.

Elise Strømseng & Arild Olsen

Svalbard AP

Powered by Labrador CMS