DEBATT - KORKPENGER

Det er ikke oss dere skal klage til

Ungdomsrådet.
Fra venstre: Hanna Lindland Ree, Linnea Mari Våtvik, Embla Abild, Ero Stiberg Hansen, Iben Abild og Mia Ekeblad Eggenfellner.

Ungdomsrådet har fått med seg diskusjonen rundt tildelingen av korkpengene som har pågått i det siste, både gjennom media, de formelle klagene som har kommet og ellers rundt i byen.

Ungdomsrådet er representert i alle de politiske utvalgene i Longyearbyen lokalstyre. Vi har møterett, talerett og forslagsrett i møtene. Det er unikt og noe vi virkelig er stolte over at vi får til her oppe.

Ungdomsrepresentanten deltok på møtet der korkpengene ble tildelt, som på alle andre møter. Vi ønsket å bruke vår stemme til å påvirke at pengene i størst grad gikk til barn og unge og er glade for at vi ble lyttet til.

Grunnen til at vi brukte vår stemme til å påvirke tildelingen slik som vi gjorde er fordi vi mener at konfirmantene i Longyearbyen, på lik linje med konfirmanter på fastlandet, skal få reise på konfirmasjonstur - både de som velger kirkelig og humanistisk konfirmasjon. Vi fikk en forståelse av at disse turene ikke kunne bli gjennomført dersom de som søkte ikke fikk midlene de søkte etter, blant annet med bakgrunn i henvendelser vi har fått fra de som søkte. Vi ønsket derfor å bidra til at årets, og fremtidige, konfirmanter får denne opplevelsen, akkurat slik konfirmanter på fastlandet får. 

Vi er veldig opptatt av at barn og unge på Svalbard ikke skal måtte gå glipp av muligheter barn og ungdom på fastlandet får. Nettopp fordi vi bor her er det enda viktigere å komme seg til fastlandet av og til. Dette er en prinsipiell sak for oss.

Vi vet det er flere søkere og mindre penger til utdeling, og at det var en vanskelig prioritering som ble gjort i LOKU. Men mener at det er feil å ta penger fra noe så viktig, lærerikt og samholdsskapende. På tidligere konfirmasjonsturer har dagene gått til å besøke steder som 22. juli senteret, Roseslottet, Naturhistorisk museum og Kirkens Bymisjon på Oslo S, som gir inntrykk og kunnskap for livet. I tillegg til dette får konfirmantene muligheten til å gjøre andre aktiviteter som å gå på musikal på folketeateret, utforske museer, og få en liten smakebit på storbylivet sammen med klassekamerater og trygge voksne. Dette er en opplevelse som gir glede, erfaringer, og ikke minst skaper samhold blant klassekamerater - som igjen styrker bolyst og blilyst hos ungdommer som ikke har valgt selv å bo på Svalbard.

Vi ønsker samtidig og understreke at vi skjønner skuffelsen og misnøyen vedtaket skapte.

Og at ungdomsrådet setter veldig pris på det gode kulturlivet Longyearbyen har, og fortsetter å skape. Det gir også utrolig mange muligheter til musikalsk ungdom i byen. Vi reagerer på at vi blir oppsøkt, og opplever at vi blir sett på som et enklere mål å melde sitt misnøye til.

Vi opplever at flere voksne i byen har tatt kontakt med oss for å klage på tildelingen av korkpengene. Det synes vi er kjipt. Det er en ærlig sak at mange voksne synes det var dumt at pengene ikke ble tildelt sakene de ønsket. Vi forstår argumentasjonen flere har stilt rundt hvorfor pengene skal settes i fond i stedet for å brukes til ulike arrangementer for alle i byen vår. Det må svares ut av de som kan svare på det.

Å bruke argumentasjonen om at voksne må trives for at barn skal trives, blir litt rart. Voksne har valgt å bo her selv og har derfor et større ansvar for å skape egen trivsel enn barn og unge har. Det betyr ikke at det ikke skal være gode fritidstilbud for voksne her i byen, men at man argumenterer på den måten er vi uenige i.

At politikerne velger å prioritere barn og unge er positivt. At vi i Ungdomsrådet sloss for barn og unges tilbud bør også være positivt, og bør ikke føre til at vi får negative tilbakemeldinger og henvendelser fra voksne i byen som er misfornøyde med vedtak. Henvendelsene fra Longyearbyens voksne bør først og fremst rettes mot lokalpolitikerne.

Longyearbyens voksne har brukt sin stemmerett, og skal ta ansvar for avgjørelsene som er tatt. Ikke Ungdomsrådet, vi er et talerør for ungdom i byen, ikke voksne. Vi kommer til å kjempe ungdommens sak. Alltid.

Powered by Labrador CMS