MENINGER I REINHARD MOOK

Føniks og å leve over evne

«Tida si tann gnagar på alt, fjella med. Etterskottet i seg sjølv er prov på at samfunnet alt lever over evne.»

Avfallsanlegget er flyttet til Hotellneset.
Avfallsanlegget er flyttet til Hotellneset.
Publisert Sist oppdatert

Leiaren, Svalbardposten nummer 16/2023, stadfester ved døme at Longyearbyen lokalstyre er på defensiven med å halde ved like infrastruktur og bygg. Tida si tann gnagar på alt, fjella med. Etterskottet i seg sjølv er prov på at samfunnet alt lever over evne. Mindre eller større pengesluk kan opne seg når som helst, til dømes å måtte auke forsyninga med uunnverlege drikke- og sløkkjevatn.

Arven etter å ha fått nytt og naudsynt søppel-anlegg må ikkje freiste til ytterlegare offentlege tilbod det kunne vært stas i Longyearbyen å ha. Lokalstyret vil måtte prioritere skarpt. Eg ville ikkje velje å stengje Svalbardhallen og bassenget til føremon for Føniks. Men kunne Føniks tenkjast som eit privat initiativ etter samvirke-prinsippet?

Powered by Labrador CMS